...

Het HPWV verenigt alle West-Vlaamse Huisartsenkringen. Het gaat om tien grote kringen. Het platform eist dat de huidige mogelijkheden om het gmd te verlengen, blijven bestaan. Manueel dus via cashbetaling of via derdebetaler en de mogelijkheid tot administratieve verlenging achteraf. Ook na 1 januari 2013 moet die manuele optie behouden blijven. De dreigende afschaffing wekt veel frustratie op, legt Van Eygen uit. Daarnaast mag ook het systeem van automatische verlenging van kracht blijven voor het platform.Brief naar Domus MedicaHet HPWV heeft ook enkele boodschappen voor de syndicaten in petto. De gemengde artsensyndicaten moeten beter luisteren naar de basis en verdedigen wat die vraagt, waarschuwt het platform. Maar ook Domus Medica zou beter wat meer haar op de tanden hebben en consequent de manuele en automatische verlenging gelijkwaardig verdedigen, conform de besluiten van haar Algemene Vergadering. Met die boodschap houdt Dieter Vercammen van de syndicale werking best rekening. Het platform port hem aan met een brief die deze week nog verstuurd werd.Pascal Selleslagh