...

Aan het transmurale zorgpad rond beroerte (ischemisch CVA) is getimmerd sinds begin vorig jaar. De neurologen van zes ziekenhuizen (*) werkten samen met de huisartsenkringen en de twee LMN's uit de regio. Ook de Westvlaamse Apothekersvereniging en de SEL Zuid-West-Vlaanderen deden mee.Drie documenten moeten het zorgpad onderbouwen. Een behandelingsprotocol dat een overzicht bevat van de aanbevelingen rond de opvolging van risicofactoren, en de behandeling met antitrombotica. Dat document besteedt ook aandacht aan het rijbewijs van deze patiënten. En last but not least geeft het aan hoe je de levenskwaliteit opvolgt, aan de hand van een checklist voor huisartsen, thuisverpleegkundigen,... .Het behandelingsprotocol wordt aangevuld met een aparte steekkaart die de afspraken rond het verwijsbeleid samenvat, inclusief een time task matrix voor huisartsen en specialisten, en een tabel met contactpersonen en de telefoonnummers voor gerichte hulp in de verschillende ziekenhuizen.Een dagboek voor patiënten die een beroerte doormaakten, bevat de contactgegevens van het zorgteam. De patiënt vindt er de richtlijnen in terug voor zijn behandeling en kan de waarden bijhouden voor bloeddruk, pols en lichaamsgewicht.De documenten vindt u onder meer terug op de website van LMN Zuid-West-Vlaanderen www.lmn-zwv.be. (*) AZ Delta Roeselare-Menen, AZ Groeninge Kortrijk, Jan Yperman Ziekenhuis Ieper, O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem, St Andries Ziekenhuis Tielt en Sint Jozefskliniek Izegem.