...

"Anders bestaat de kans dat we binnen zes maanden de boeken mogen sluiten", aldus Dr. Nicolas Mler, verantwoordelijke van de Mug-helikopter Vlaanderen. "Maar we zijn erg optimistisch, aan een doemscenario denkt hier nog niemand."Voor de West-Vlaamse Mug-helikopter moet jaarlijks een budget van 500.000 euro verzameld worden. In dat bedrag zijn de huurprijs van de helikopter, de lonen van de piloten en technici, brandstof, onderhoud van het toestel en het secretariaat inbegrepen. Het AZ Sint-Jan in Brugge, waar de helikopter zijn basis heeft, staat in voor de personeelskosten van de verpleegkundige en de arts.'Solidariteitsfonds'Dr. Mler: "20% van het jaarbudget komt van de provincie West-Vlaanderen. Steden en gemeenten leveren ook een bijdrage: 76% van de West-Vlaamse steden en gemeenten betaalt jaarlijks gemiddeld 18 cent per inwoner. En ook enkele Oost-Vlaamse steden en gemeenten aan de rand en een deel van Zeeland dragen hun steentje bij aan het 'solidariteitsfonds'.""Daanaast halen we heel wat opbrengsten uit patitenfacturen. Maar we rekenen niet mr aan dan voor een interventie met de auto, behalve bij een transfer tussen twee ziekenhuizen om andere dan medische redenen", legt Dr. Mler uit. "Voor de laatste 10% van ons jaarbudget doen we ten slotte een beroep op een commercie partner."Na Touring komt overheid?Met het afhaken van reisbijstandsorganisatie Touring ziet de Mug-heli nu die belangrijke commercie sponsor wegvallen. Dr. Mler neemt het Touring echter verre van kwalijk. "Wij hebben vijf jaar samengewerkt en zijn daar erg tevreden over. Nu gaan we gewoon op zoek naar een nieuwe partner."Al een idee wie dat zal worden? "Ik vind al langer dan vandaag dat de overheid ons mag steunen. Wij leveren prima werk en zijn van cruciaal belang voor streken die moeilijker bereikbaar zijn met de wagen. Sinds 1998 is onze Mug-heli ook officieel erkend. Waarom wij niet op zijn minst dezelfde subsidie ontvangen als de Mug op de weg, snap ik dan ook niet", vraagt Dr. Mler zich luidop af.