...

De studie is uitgevoerd bij 1.652 patiënten van gemiddeld 45 jaar die klaagden van acute rugpijn onderaan in de rug sinds enkele dagen. De patiënten werden willekeurig ingedeeld in drie behandelingsgroepen en werden gedurende drie maanden gevolgd. Een eerst groep nam regelmatig paracetamol driemaal per dag in (maximumdosering 3.990 mg) gedurende een maand. Een tweede groep nam paracetamol alleen in als het nodig was (met een maximum van 4.000 mg per dag), en een derde groep kreeg placebotabletten. Er werd geen significant verschil vastgesteld tussen de groepen. De mediane tijd tot herstel bedroeg 17 dagen in de eerste twee groepen en 16 in de placebogroep. Paracetamol verlichtte de pijn niet en verbeterde evenmin de levenskwaliteit, de slaap of het dagelijkse functioneren. Anderzijds vertoonden de patiënten die paracetamol innamen niet meer bijwerkingen dan de patiënten in de placebogroep. Paracetamol is dus zeker een geneesmiddel dat goed wordt verdragen. De Australische vorsers stellen daarom voor om de huidige richtlijnen te herzien, hoewel ze erkennen dat je de richtlijnen niet mag wijzigen op grond van één enkele studie. (referentie: The Lancet, 24 juli 2014, DOI:10.1016/S0140-6736(14)60805-9)