...

Een Europese meta-analyse legt een verband tussen stress op het werk en acute coronaire hartziekte. Wie lijdt onder hoge werkdruk en weinig autonomie krijgt om zelf beslissingen te nemen, loopt 23% meer kans op een hartinfarct. De resultaten van het onderzoek zijn sinds kort beschikbaar op de website van The Lancet.De Fins/Britse epidemioloog Mika Kivimäki bracht de gegevens samen van 200.000 Europeanen uit 13 cohortstudies. In totaal goed voor 1,49 miljoen persoonsjaren aan follow-up. Ongeveer 15% van de deelnemers rapporteerden stress op het werk. In de eerste plaats omdat ze onder een hoge werkdruk moesten presteren, maar evengoed omdat ze weinig vrijheid kregen om zelf beslissingen te nemen of nauwelijks positief werden gestimuleerd. "Personen die werkstress rapporteren, hebben 23% meer kans op een myocardiaal infarct. Dat verhoogde risico wordt nauwelijks beïnvloed door andere contribuerende factoren als lifestyle, leeftijd, geslacht of sociaaleconomische status", is volgens Kivimäki de belangrijkste conclusie van de studie. "Een uitgebreide meta-analyse was nodig om het verband tussen werkstress en coronaire hartziekte duidelijk te krijgen", schrijft Kivimäki, "want de literatuur over dit onderwerp was tot nu toe zeer inconsistent en/of de gepubliceerde studies vertoonden tal van methodologische mankementen." Aan de meta-analyse van het IPD-Work Consortium werkten 28 Europese onderzoeksgroepen mee die in totaal 13 cohortstudies uitvoerden. Ook de Belgische onderzoekers Annalisa Casini van de ULB, en Els Clays en Dirk De Bacquer van de Universiteit Gent, namen er aan deel.Roken en weinig beweging belangrijker"Het verminderen van stress op het werk kan leiden tot een afname van coronaire vaataandoeningen", besluit Kivimäki, maar tegelijk relativeert hij deze conclusie. Werkstress noemt hij niet de belangrijkste risicofactor voor hart- en vaatziekten. Integendeel, de bijdrage van roken is minstens tien keer belangrijker en een gebrek aan lichaamsbeweging vier keer. Ingrijpen op die factoren leidt ongetwijfeld tot een nog grotere gezondheidswinst dan de stress op het werk aan te pakken.In een commentaarstuk op de website van The Lancet is de Deense arbeidsgeneesheer Bo Netterstrøm het niet helemaal eens met die conclusie. Volgens hem gebruikt het IPD-Work Consortium een te nauwe definitie van werkstress en vangen ze slechts een fractie van de psychosociale factoren die een invloed kunnen hebben op coronaire hartziekte. Ook elementen als werkonzekerheid, relaties met collega's, pestgedrag, inhoud van de job etc. zijn belangrijk. De contributie van dat geheel van psychosociale, aan werk gerelateerde, factoren op coronaire hartziekte zou wel eens hoger kunnen uitvallen dan de 23% die nu voorop wordt gesteld.