...

Dat berekende Verso, de Vereniging voor Social Profit ondernemingen waarvan onder andere Zorgnet-Icuro, het Wit-Gele Kruis en de ziekenfondsen deel uitmaken. Medio 2015 waren er 309.105 loontrekkenden actief in de Vlaamse social profit. De sector groeide tussen 2005 en 2015 met 42,8%, er kwamen 92.600 medewerkers bij. Vooral de werkgelegenheid in de gezinszorg steeg sterk. Aangezien de zorgvraag in de toekomst verder toeneemt, zal ook de werkgelegenheid in de social profit blijven groeien. Dat zou volgens de berekeningen van het Planbureau tegen 2021 tot 50.500 bijkomende arbeidsplaatsen moeten leiden.Daar staat tegenover dat de medewerkerspopulatie in de social profit de afgelopen jaren in een snel tempo vergrijsde. Tussen 2005 en 2015 steeg het aantal 50-plussers in de sector van 35.171 naar 96.198, een groei met 174%. Het impliceert voor de komende jaren een grote uitstroom. Tegen 2020 zijn er 38.764 nieuwe medewerkers nodig.De instroom van de afgelopen vijf jaar is echter slechts goed voor 21.582 jongeren. Via andere kanalen zullen er met andere woorden 17.182 extra nieuwe medewerkers gevonden moeten worden. Verso wijst erop dat zij-instromers -mensen die op latere leeftijd een carrièreswitch maken- daardoor bijna even belangrijk worden.