...

Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) dat vandaag werd gepubliceerd.Placebo Het afgelopen jaar bezocht 3% van de volwassen Belgen een acupuncturist. Ze hebben voornamelijk chronische, stressgerelateerde klachten: nekpijn, lagerugpijn, hoofdpijn of slapeloosheid.Het beperkte aantal betrouwbare wetenschappelijke studies die het Kenniscentrum onder de loep nam, toont aan dat acupunctuur de pijn kortstondig verlicht. Dat is grotendeels het gevolg van het placebo-effect. Proeven met nep-acupunctuur - waarbij naalden op willekeurige plaatsen werden ingebracht - toonden een gelijkaardig effect.Voor andere klachten is niet bewezen dat acupunctuur werkt. Het KCE beveelt de terugbetaling door de ziekteverzekering dan ook niet aan. Verder dringt het Kenniscentrum aan op de registratie van complicaties. Zeven op de tien illegaalEr zijn in ons land zo'n 600 acupuncturisten lid van n van de vier beroepsorganisaties. Het merendeel daarvan is kinesitherapeut of verpleegkundige (65%), amper een derde is arts. Het KCE pleit ervoor om acupunctuur enkel toe te laten op voorschrift van een arts. De toepassing van de techniek moet worden beperkt tot artsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en vroedvrouwen. Doordat de wet Colla nog steeds niet volledig uitgevoerd werd, werken momenteel zeven op de tien beoefenaars van de acupunctuur in de illegaliteit, en hebben hun patiten geen officie garantie op kwaliteit en veiligheid, stipt het Kenniscentrum aan. De Belgische wet voorziet immers dat alleen artsen een diagnose mogen stellen en een behandeling opstarten.Ten slotte beveelt het Kenniscentrum een controle op en erkenning van de opleiding aan, en vraagt het meer aandacht voor het herkennen van symptomen.