...

Het KCE bundelde nieuwe richtlijnen en best practices voor de behandeling van doorligwonden. Het komt daarmee tegemoet aan een belangrijke behoefte, want decubitus komt voor bij meer dan één op de tien ziekenhuispatiënten. Over de prevalentie in woonzorgcentra of in de thuisomgeving zijn geen Belgische statistieken beschikbaar. Europese percentages over de frequentie van doorligwonden bij bewoners van woonzorgcentra lopen uiteen van 6 tot 30%.Weinig onderzoeksresultaten Er komen voor de preventie en de behandeling van dit probleem steeds meer nieuwe producten en technieken op de markt. Vele daarvan hebben zeker een plaats in een aangepaste, gecombineerde aanpak. Maar er moet meer onderzoek gebeuren dat het nut van voedingsupplementen in kaart brengt, dat verschillende veelbelovende verbanden en wondzorgproducten met elkaar vergelijkt, of dat bijvoorbeeld aantoont wanneer hoogtechnologisch materiaal zoals matrassen met wisselende druk een meerwaarde heeft ten opzichte van goedkopere alternatieven zoals schuimmatrassen. Betrouwbare gegevens over het nut van deze producten en technieken zijn schaars.Hoe dan ook vraagt de behandeling, evenals de preventie van doorligwonden de aandacht van een multidisciplinair team dat in overleg met de patiënt en zijn omgeving een plan op maat uitwerkt. Het plan omvat de wondzorg, de aanpak van symptomen zoals pijn, en de preventie - en het moet geregeld worden herbekeken. Doorligwonden moeten volgens het KCE een onderdeel vormen van het kwaliteitsbeleid in de ziekenhuizen, de woonzorgcentra en de thuisverpleging. Het is niet alleen een zaak van verpleegkundigen maar ook van artsen, zoals geriaters, dermatologen, plastisch chirurgen... - in woonzorgcentra de huisarts en de CRA.De nieuwe KCE-richlijnen over de behandeling van doorligwonden (KCE Report 203) vormen een aanvulling van de in januari van dit jaar verschenen richtlijnen over de decubituspreventie (KCE-Report 193). Net zoals het vorige rapport kwam het niet alleen tot stand door samenwerking met Belgische experts en expertisecentra, maar ook met het gereputeerde Britse NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence).