...

Wat zijn in 2018 de grootste uitdagingen voor de Vlaamse ziekenhuissector?Voor de algemene ziekenhuizen is de grootste uitdaging dezelfde als in 2017. Het is absoluut nodig dat de regering rond geraakt met de politieke validering van een wettelijk kader voor de organisatie van de ziekenhuisnetwerken. De Vlaamse ziekenhuizen zijn al twee jaar in de verschillende regio's bezig met het vormen van netwerken, of er is minstens de sterke intentie om te gaan samenwerken. Wat ontbreekt is de wetgeving. Indien die er nu niet komt, missen we een historische kans om de gezondheidszorg op een betere en efficiëntere manier te organiseren, om ziekenhuizen de kans te geven om te innoveren en een dynamisch beleid te voeren, om de ziekenhuizen voor te bereiden op de toekomst. De Vlaamse ziekenhuizen zijn hier klaar voor en roepen de ministers dan ook op om er nu echt snel werk van te maken en het kaartenhuisje niet te laten instorten.Een andere belangrijke uitdaging voor 2018, en meteen een gezamenlijke uitdaging met de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg, is de samenwerking met de zogenaamde 'eerste lijn'. Hierbij moeten we af van het spreken over 'lijnen', daar heeft de burger niets aan. We moeten evolueren naar een multidisciplinaire ketenbenadering rond de patiënt. Dat houdt een doorgedreven samenwerking in tussen de patiënt en zijn mantelzorger en de huisartsen, de thuiszorg, ziekenhuisartsen en -verpleegkundigen en sociale diensten. 2018 zal een jaar worden waarin we een debat zullen voeren over de regionale afbakening van netwerken, niet het minst dat van de eerstelijnsnetwerken. We mogen ons hierbij niet enkel laten leiden door de politieke logica van lokale besturen, het uitgangspunt moet de patiënt zijn.Verder staat het werkgelegenheidsbeleid ook hoog op onze agenda. We hebben veel handen nodig in de zorg om de uitdagingen het hoofd te bieden. Concreet is er - en dit belangt opnieuw zowel de federale als de Vlaamse overheid aan - nood aan duidelijkheid rond het hele dossier van de verpleegkunde en de positionering van de verpleegkundigen met een HBO5-diploma en de professionele bachelors verpleegkunde. KB78 is aan aanpassingen toe. Er is het federale sociale akkoord dat ervoor zorgt dat IFIC (een nieuw functieclassificatiesysteem) vanaf volgend jaar volop geïmplementeerd wordt in de ziekenhuizen. Opdat de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidzorg en de revalidatieziekenhuizen even aantrekkelijk kunnen blijven als werkgever leggen we dit ook op de Vlaamse onderhandelingstafel. Maar bovenal is er nood aan positieve beeldvorming rond zorgberoepen. Werken in de zorg is een verrijking, een meerwaarde in het leven en dat moeten we promoten. In de toekomst zullen we alle handen hard nodig hebben om de vele zorgnoden te kunnen lenigen.Welke eigen accenten denkt u als nieuwe topvrouw van Zorgnet-Icuro te kunnen leggen?In eerste instantie zal ik voor Zorgnet-Icuro vooral inzetten op continuïteit van de werking, zowel intern als extern. Hierbij wil ik de samenspraak en band met de leden blijven aanhalen. Dat is de basis om het beleid te beïnvloeden. Want goed beleid komt tot stand in samenspraak of minstens toch overleg met het werkveld. De voorbije weken heb ik de kwaliteit van het werk van de leden en de stafmedewerkers van onze organisatie kunnen ervaren. Als 'nieuweling' wil ik eerst de tijd nemen om hiervan verder te proeven en de omgeving goed te leren kennen. En vanzelfsprekend zal ik dan geleidelijk aan de nieuwe projecten mee ontwikkelen en de zaken vanuit een optimistische visie mee vooruit proberen duwen.Het viel me in deze eerste weken op dat ik in een hele mannelijke wereld terechtgekomen ben. Ook een wereld waar iedereen iets over elkaar te zeggen heeft en boodschappen de wereld instuurt zonder effectief rond de tafel met elkaar te spreken. Ik hoop die verbinding te kunnen leggen en concreet samen met artsen en ziekenfondsen inhoudelijk te debatteren en oplossingen te zoeken. Populisme moeten we hierbij schuwen.Hebt u al vakantieplannen voor het volgende jaar?We hebben nog geen concrete vakantieplannen. Maar ik hou van lange reizen, ver weg van de bewoonde wereld en drukke toeristische centra, waarbij ik me laat onderdompelen in de lokale cultuur. Het maakt niet uit of dat in Europa is of veel verder. Dan komt de levenskunstenaar naar boven en dat is echt genieten.Welk liefdadigheidsproject krijgt van u dit jaar geld?De vzw Materniteit Dano in Burkina Faso, mee opgericht en getrokken door mijn voorganger Peter Degadt, krijgt dit jaar geld en mijn warme steun. Het is een kleine vzw die sinds 2011 samen met lokale partners in Burkina Faso werkt aan projecten in de gezondheidszorg. Hun concrete project op dit moment in het kader van de Warmste Week is de ombouw van een VW Sharan tot een wagen voor ziekenvervoer.