...

Die vaststelling, waar bepaalde specialisten weliswaar vragen bij stellen, is afkomstig van een studie die tussen 1996 en 2001 werd uitgevoerd door onderzoekers van de Harvard School of Public Health bij 5.583 Amerikaanse meisjes tussen 9 en 14 jaar die nog niet menstrueerden. Na correctie voor mogelijke verstorende factoren konden de auteurs aantonen dat meisjes die dagelijks meer dan anderhalf glas van een gesuikerde drank dronken, hun eerste menstruatie gemiddeld op de leeftijd van 12,8 jaar kregen, of 2,7 maanden vroeger dan de meisjes die per week twee glazen of minder dronken. Bovendien is het tijdstip van de menarche vroeger naarmate de meisjes meer van dergelijke dranken consumeren. De wetenschappers leggen ook het verband met een hoger risico op borstkanker en stellen dat een vervroeging van de menarche met 2,7 maanden dat risico naar schatting met ongeveer 1% verhoogt, wat ze als 'matig' beschouwen. Deze resultaten mogen niet lichtzinnig worden opgenomen, want het is bekend dat gesuikerde dranken en frisdrank ook overgewicht en obesitas veroorzaken. Obesitas bij kinderen is op zich evenwel al een risicofactor voor een vroege puberteit en een vroege menarche.