...

Die conclusie volgt uit de statistische analyse van gezondheidsgegevens uit een gegevensbank uit de regio van New England, in het noorden van de Verenigde Staten. De auteurs van dit onderzoek bestudeerden het medische dossier van 2.243 kinderen met een aandachtstekort-hyperactiviteitsstoornis (ADHD) en van 1.377 kinderen met autisme. Uiteindelijk bleek niet de inname van antidepressiva autisme in de hand te werken, maar de depressie van de moeder. Anderzijds vonden ze een significant verband tussen inname van antidepressiva door de moeder tijdens de zwangerschap en het risico op hyperactiviteit bij het kind. De onderzoekers blijven echter voorzichtig en stellen dat het risico "in absolute termen beperkt blijft" en dat hun resultaten mogelijk vertekend werden door classificatiefouten. In een afzonderlijk commentaarstuk merkt de Britse psychiater Goodwin op dat het gevonden effect "mogelijk en zelfs waarschijnlijk" toe te schrijven is aan het hogere risico op psychiatrische stoornissen dat het kind van zijn moeder overerft.