...

Een 'levenseinde-kliniek' in het Academisch Medisch Centrum Wemmel moet terminale en ongeneeslijk zieke patiënten hulp bieden om hun leven waardig te beëindigen. De multidisciplinaire aanpak moet voorkomen dat mensen op onwaardige wijze voor zelfdoding kiezen.Het levenseindecentrum kwam er op initiatief van het UZ Brussel, dat zo de nood aan correcte consultatie en degelijk advies over het levenseinde wil invullen. Consultaties kunnen plaatsvinden op initiatief van de patiënt of zijn familie (bij wilsonbekwame patiënten), maar ook na verwijzing door een arts of zorgverlener. Een team van specialisten kan dan de behandelende arts contacteren om te bemiddelen bij euthanasie. Ons land beschikt al sinds 2002 over drie wetten met betrekking tot het levenseinde: de wet Palliatieve Zorg, de Euthanasiewet en de wet Patiëntenrechten. Maar er bestaat helaas nog heel wat onwetendheid bij de bevolking over die mogelijkheden. "Daarnaast houden nog veel artsen vast aan behandelingen bij ongeneeslijk zieke patiënten en wordt er te weinig of te laat een beroep gedaan op ondersteunende en palliatieve zorg", klonk het bij de opening van het centrum.Mogelijk worden in een volgende fase bijkomende centra in Vlaanderen en Brussel ingericht.Bron: Belga