Gezondheidswijsheid of health literacy verwijst naar de capaciteit van mensen (patiënten) om gezondheidsinfo te vinden, te begrijpen en aan te wenden ten voordele van hun eigen gezondheid.

In totaal dienden 54 organisaties uit de eerste- en tweedelijnszorg, openbare instellingen, patiëntenverenigingen en particulieren dit jaar een project in voor de Well Done - MSD Health Literacy Awards. De wedstrijd bestaat sinds 2013 en wil de beste initiatieven ter bevordering van de health literacy in België aanmoedigen, belonen en meer bekendheid geven.

CHRONICARE vzw/Maison du Diabète (Marche-en-Famenne, Luxemburg) won de award in de categorie First Line.

Het project wil oogscreening integreren in het educatietraject van diabetespatiënten om mogelijke complicaties te voorkomen. Verder introduceert het drie 'workshops' voor patiënten: een educatieve workshop, een retinopathiescreening opgevolgd door de huisarts en een HbA1C-meting. Er wordt eveneens een communicatiecampagne opgestart. In de toekomst worden ook drie conferenties voor patiënten georganiseerd over het thema.

De start-up moveUP (Gent) ging aan de haal met de Specialty Care award. MoveUp wil kniepatiënten een revalidatietraject op maat aanbieden. MoveUp werd in maart van dit jaar nog door de Artsenkrantlezers als beste project uitgekozen van de m-health hackathon (zie AK nr. 2447).

Met 'Zanzu' won Sensoa (Antwerpen) de Community award. Zanzu.be richt zich op de professionals uit de gezondheids-, sociale en opleidingssector die werken met anderstaligen. Aan de hand van pictogrammen en vertalingen worden de meest voorkomende vragen en problemen over het menselijk lichaam en seksualiteit beantwoord en uitgelegd. Aan Zanzu besteedde Artsenkrant ook reeds aandacht (zie AK nr. 2448).

Sinds de eerste editie van de Well Done - MSD Health Literacy Awards werden 174 projecten ingezonden. Volgens de organisatie een bewijs dat "de aandacht voor gezondheidswijsheid in België groeit".

Het initiatief wordt gesteund door zo'n 14 organisaties uit de gezondheidssector, waaronder diverse artsensyndicaten, mutualiteiten, Zorgnet-Icuro, Algemene Pharmaceutische Bond (APB), De Belgische Cardiologische Liga, de Stichting tegen Kanker, MSD enz.

Gezondheidswijsheid of health literacy verwijst naar de capaciteit van mensen (patiënten) om gezondheidsinfo te vinden, te begrijpen en aan te wenden ten voordele van hun eigen gezondheid.In totaal dienden 54 organisaties uit de eerste- en tweedelijnszorg, openbare instellingen, patiëntenverenigingen en particulieren dit jaar een project in voor de Well Done - MSD Health Literacy Awards. De wedstrijd bestaat sinds 2013 en wil de beste initiatieven ter bevordering van de health literacy in België aanmoedigen, belonen en meer bekendheid geven.CHRONICARE vzw/Maison du Diabète (Marche-en-Famenne, Luxemburg) won de award in de categorie First Line.Het project wil oogscreening integreren in het educatietraject van diabetespatiënten om mogelijke complicaties te voorkomen. Verder introduceert het drie 'workshops' voor patiënten: een educatieve workshop, een retinopathiescreening opgevolgd door de huisarts en een HbA1C-meting. Er wordt eveneens een communicatiecampagne opgestart. In de toekomst worden ook drie conferenties voor patiënten georganiseerd over het thema.De start-up moveUP (Gent) ging aan de haal met de Specialty Care award. MoveUp wil kniepatiënten een revalidatietraject op maat aanbieden. MoveUp werd in maart van dit jaar nog door de Artsenkrantlezers als beste project uitgekozen van de m-health hackathon (zie AK nr. 2447).Met 'Zanzu' won Sensoa (Antwerpen) de Community award. Zanzu.be richt zich op de professionals uit de gezondheids-, sociale en opleidingssector die werken met anderstaligen. Aan de hand van pictogrammen en vertalingen worden de meest voorkomende vragen en problemen over het menselijk lichaam en seksualiteit beantwoord en uitgelegd. Aan Zanzu besteedde Artsenkrant ook reeds aandacht (zie AK nr. 2448).Sinds de eerste editie van de Well Done - MSD Health Literacy Awards werden 174 projecten ingezonden. Volgens de organisatie een bewijs dat "de aandacht voor gezondheidswijsheid in België groeit".Het initiatief wordt gesteund door zo'n 14 organisaties uit de gezondheidssector, waaronder diverse artsensyndicaten, mutualiteiten, Zorgnet-Icuro, Algemene Pharmaceutische Bond (APB), De Belgische Cardiologische Liga, de Stichting tegen Kanker, MSD enz.