...

Eerst de feiten. Meer dan 10% van de operaties in ziekenhuizen heeft een complicatie tot gevolg. De helft daarvan is vermijdbaar. Daarop ontwikkelde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de 'checklijst veilige heelkunde'. Die checklijst bevat 22 controle-items die respectievelijk 'voor', 'tijdens' en 'aan het einde' van een operatie door het voltallige operatieteam moeten nagekeken worden. Enkele voorbeelden van controlevragen zijn: gaat het om de juiste patiënt? Werd de plaats van de ingreep correct aangeduid? Zijn er geen instrumenten of kompressen achtergebleven?Bij hoeveel operaties gebruiken de Vlaamse ziekenhuizen nu deze controlelijst? Dat was de inzet van een meting die kaderde in het VIP² (het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals), een initiatief om kwaliteit in ziekenhuizen transparant te maken.De controle werd uitgevoerd voor 6.239 operaties (*). Bij 5.893 van die ingrepen (94%) werd een checklijst gebruikt. "Eén derde van de ziekenhuizen hanteert de checklijst zoals vooropgesteld door de WHO. De overige ziekenhuizen laten bepaalde items achterwege", stelt Vera De Troyer, stafmedewerker Q&S Zorgnet-Icuro.Items die vaak niet opgenomen worden, zijn bijvoorbeeld de voorstelling van het operatieteam, het vooraf vernoemen van de mogelijke risico's en het mondeling bevestigen van de uit te voeren operatie.Kijken we naar welk percentage van de 22 te controleren WHO-items over alle geregistreerde operaties werd afgevinkt, dan blijkt de helft van de ziekenhuizen minstens 72% van al deze controle-items te checken. Drie ziekenhuizen halen de streefmarge van 90% of hoger.Zoals gezegd nemen sommige ziekenhuizen niet alle WHO-items op in hun controlelijst. Van de items die wel opgenomen werden, werd 80% afgevinkt.Momenteel loopt er in de ziekenhuizen een nieuwe registratie. De resultaten daarvan worden verwacht tegen de zomer.(*) Dat is 20% van alle operaties gedurende één week bij de deelnemende ziekenhuizen.