...

De sterfte en het aantal nieuwe ziekenhuisopnames waren het laagst bij de patiënten met een linkerbundeltakblok en een verbreed QRS-complex. (referentie: JAMA. 2013;310:617)