...

Een voorbeeld dat het KCE zelf uit de studie licht, is systematische screening op een CMV-infectie. Een infectie met het cytomegalovirus tijdens de zwangerschap is zeldzaam (0,15 tot 2%), de kans van overdracht op de foetus is beperkt (20-40%), en de gevolgen daarvan zijn erg uiteenlopend.Er zijn geen mogelijkheden om infectie van de foetus te voorkomen of te behandelen. Bij vermoeden van afwijkingen kan men eventueel de zwangerschap onderbreken, maar deze radicale maatregel dreigt diepe sporen na te laten. Wanneer men een serologische test voorstelt, moet de arts de ouders zorgvuldig informeren en een formeel akkoord vragen.LaagrisicozwangerschappenHet KCE neemt nog een aantal andere onderzoeken op de korrel: herhaling van toxoplasmosetests, screening op hyperthyroïdie, de opvolging van het risico van vroeggeboorte door herhaald vaginaal toucher,...Opgelet: de aanbevelingen gaan niet over risicozwangerschappen. Ze betreffen onderzoeken die bij iedere zwangere vrouw voorgesteld kunnen worden. De technologische vooruitgang maakt heel wat nieuwe onderzoeken mogelijk. Maar als men problemen detecteert, moet men ook een adequate oplossing kunen bieden.Toch blijft heel wat onderzoek wel nuttig en aanbevolen. Bij vrouwen die voor het eerst zwanger zijn, worden tien prenatale consultaties aanbevolen. Bij verdere zwangerschappen zijn zeven consultaties voldoende.Van de nieuwe aanbeveling is een handige en overzichtelijke synthese beschikbaar. Er werd nieuw literatuuronderzoek verricht, maar er werd vooral sterk voortgebouwd op een recente Australische richtlijn, die zelf weer een update was van een Britse NICE-aanbeveling.De richtlijn kan gedownload worden van de KCE-website: Welke onderzoeken zijn aanbevolen bij een zwangerschap? (KCE Rapport 248 AS)