...

De huisartsenpraktijken staan voor grote uitdagingen: tekort aan huisartsen, meer zorgvraag bij chronische ziekten en weinig ondersteuning in de praktijk. In een interview in de laatste Artsenkrant van 2022 lichtte professor en huisarts Ann Van den Bruel het opzet toe. Hoe kan een nieuw praktijkmodel zorgen voor betere werkomstandigheden, met de blijvende garantie op kwalitatieve en toegankelijke zorg voor de patiënt? Samen met de sector wil de werkgroep toewerken naar oplossingen: een nieuwe en duurzame organisatie en financiering van de huisartsenpraktijk, met taakdelegatie en ondersteuning. Eén waar artsen vrijwillig voor kunnen kiezen wanneer het is uitgewerkt.De reflectiegroep wil ook de mening van de huisartsen zelf. De bevraging invullen kan nog tot 5 februari (de periode werd verlengd). Laat weten hoe u de organisatie en financiering van uw praktijk ziet in de toekomst, zodat u uw patiënten op de best mogelijke manier kan verzorgen en begeleiden.