...

We beseffen wel degelijk dat de zorg evolueert naar meer multidisciplinariteit, stelt de Bvas-voorzitter. "Die evolutie gaat gepaard met druk op de uitgaven in onze sector. Een van de oplossingen van heel wat ministers wereldwijd is het uitbesteden van medische prestaties aan minder gekwalificeerd en dus minder duur personeel. De arts staat bovenaan de inkomenspiramide en komt dus als eerste in het vizier. We weten bij de Bvas wel dat we vroeg of laat de weg van de multidisciplinariteit moeten inslaan, al was het maar om nieuwe middelen vrij te maken voor medische projecten die al jarenlang geblokkeerd zijn wegens gebrek aan geld."Via een online-enquête in samenwerking met Artsenkrant wil het syndicaat de pols nemen van het Belgisch medisch korps: wat kan er volgens artsen gedelegeerd worden en wat niet? En naar wie? Naar de apotheker, de verpleegkundige, de kinesitherapeut of de praktijk assistente? Welke vormen van delegatie verkiezen we? Wat met het vernieuwen van terugbetaalde behandelingen door de apotheker of het toedienen van vaccins in de apotheek?Het artsensyndicaat wil ook weten van welke taken artsen vrijgesteld kunnen worden om te vermijden dat het risico op burn-out toeneemt. "We weten allemaal dat er in de algemene en in de gespecialiseerde praktijken een aantal repetitieve prestaties zijn die eerder vervelend dan intellectueel verrijkend zijn. Die prestaties kunnen gedelegeerd worden. Zo houden we meer tijd over voor 'nobele' prestaties die financieel beter gevaloriseerd kunnen worden."Dokter Philippe Devos beschouwt zijn voorzitterschap als een vertegenwoordigen de functie en niet als een machtspositie. "Ik probeer de woordvoerder te zijn van alle artsen. Een duidelijk beeld hebben van wat de meerderheid van de collega's wil, zal mij helpen om onze positie te verdedigen bij de gesprekspartners."De Bvas-voorzitter hoopt zoveel mogelijk artsen en vooral jonge collega's aan te moedigen om deel te nemen aan de enquête. "We weten dat het voor jonge artsen moeilijk is na de werkuren nog naar de syndicale vergaderingen te gaan, maar ze kunnen wel deelnemen aan deze peiling."De resultaten zullen duidelijk maken hoe artsen denken over multidisciplinariteit op het ogenblik dat de overheid werk maakt van een wettelijk kader voor bijvoorbeeld verpleegkundige specialisten. "Minister De Block vroeg officieel het advies aan de Hoge raad van artsenspecialisten en huisartsen over de verpleegkundig specialist en de prestaties die artsen willen delegeren. Wij vrager liever eerst het advies van de artsen vooraleer we antwoorden, om een steriel antwoord te vermijden."