...

Het Vlaams ministerieel besluit van 7 juni 2024 tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 19 juni 2009 "tot bepaling van de lijst van infecties die gemeld moeten worden" verscheen in het Staatsblad van 13 juni. Dit besluit treedt in werking op 23 juni. In vergelijking met de lijst van 18/07/2016 zijn er drie nieuwe infectieziekten die gemeld moeten worden: candida auris, mpox en tekenencefalitis. Ook acute en ernstige respiratoire infecties moeten steeds gemeld worden in een epidemiologische context van opkomende virussen. Uitbraken van zorginfecties door multiresistente micro-organismen moeten gemeld worden vanaf twee epidemiologisch gelinkte gevallen; de vorige versie had het over 'een plotse toename van het aantal infecties in vergelijking met de normale incidentie'.De volledige lijst met infecties die moeten worden gemeld: