...

Om tot die vaststelling te komen, hebben ze ratten en muizen grote doses tetrahydrocannabinol (THC) toegediend, de belangrijkste actieve stof van cannabis. Dat leidde tot overactivering van de CB1-cannabinoïdreceptoren van de neuronen in hun hersenen en tot een toename van de concentratie pregnenolon. Als precursor van alle steroïdhormonen (cortisol, progesteron, testosteron...) ging dat pregnenolon zich vervolgens aan diezelfde hersenreceptoren hechten, wat dan weer leidde tot een afname van de belangrijkste effecten van THC, namelijk cognitieve stoornissen, geheugenproblemen en algemeen motivatieverlies. Laboratoriumproeven op menselijke CB1-receptoren gaven identieke resultaten. Om de opname van pregnenolon te bevorderen en de afbraak ervan te vertragen, hebben de vorsers stabiele derivaten ontwikkeld die gewijzigd zijn, in die zin dat ze kunnen worden opgenomen door het organisme zonder dat ze veranderen in steroïdhormonen, wat normaal wel gebeurt. De wetenschappers hopen dat ze hun onderzoek op mensen kunnen voortzetten en ten laatste over anderhalf jaar klinische studies met het hormoonderivaat kunnen aanvatten. (referenties: persbericht van het Inserm, 2 januari 2014, en Science, 3 januari 2014, DOI: 10.1126/science.1243985)