...

Het honorarium voor de klinisch psycholoog (of orthopedagoog) bedraagt 81,74 euro voor een individuele sessie - dat was het cijfer van de week dat we meegaven in de krant van 22 september. Het Riziv publiceerde een tabel met de tarieven vanaf 1 september (maar dit tarief gold ook al langer).De fout die in de toelichting is geslopen, is de vermelding dat de patiënt geen remgeld betaalt. Het Riziv signaleert ons dat het remgeld bij een individuele sessie normaal 11 euro bedraagt (4 euro voor patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming). Maar de eerste sessie voor de patiënt is wel gratis.De tabel met de tarieven meldt dat het remgeld wegvalt in specifieke situaties vermeld in de overeenkomst. De details over de psychologische zorg (eerste lijn en gespecialiseerd - via de netwerken GGZ) kunt u hier nalezen op de website van het Riziv.