...

Angst- en stemmingsstoornissen zijn een belangrijke maatschappelijke problematiek. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het aanbod gezondheidsapps intussen ook bestaat uit apps die deze stoornissen ondersteunen. Maar zijn ze ook degelijk? Die vraag was het uitgangspunt van de bachelorproef van Marijke Meersman, studente Toegepaste Psychologie aan de Thomas More Hogeschool.Meersman onderzocht 33 Nederlandstalige, gratis apps voor mensen die lijden aan angst- en stemmingsstoornissen. Om in de enorme hoeveelheid beschikbare apps de relevante eruit te kiezen, werden de applicaties afgetoetst aan zes criteria: angst- en stemmingsstoornis, Nederlandstalig, gratis, bevat een psychologisch element, moet kunnen gebruikt worden zonder hulpverlener en moet curatief zijn. Omdat slechts één applicatie aan alle criteria voldeed, werd vooropgesteld dat een score van minstens vier op zes noodzakelijk was.Na deze criteria toe te passen, bleven er nog zes apps over: Therappi, How are you?, Robbin, Hyperventilatie, In-Balanz en ManieCheck. Maar hoe kwalitatief zijn deze nu? Daarvoor toetste Meersman de apps nogmaals, dit keer aan de criteria afgeleid van de Onlinehulpstempel (keurmerk voor online hulpprogramma's gericht op de geestelijke gezondheidszorg, opgericht door het Nederlandse Trimbos instituut, nvdr). Zo moest de app een actief element bevatten, een plan/systematiek en gericht zijn op gedragsverandering. Uiteindelijk voldeed Therappi als enige aan alle criteria."Er zijn weinig degelijke en volledig gratis apps te vinden om personen die lijden aan een angst- of stemmingsstoornis te ondersteunen", besluit de studente. "Het is ook lang niet duidelijk hoe de gebruiker kan controleren of het om een betrouwbare app gaat. Er bestaan al enkele kwaliteitskeurmerken, maar deze worden nog maar zelden gebruikt voor de geestelijke gezondheidszorg. Voor hulpverleners is het dus zeer moeilijk om zelf te bepalen of een app goed genoeg is om aan een patiënt aan te raden."Het is dan ook belangrijk om de hulpverlener 'app literate' te maken zodat hij/zij de cliënten kan begeleiden in het zoeken naar een geschikte app, zegt Meersman nog.