...

Marleen Temmerman (sp.a.) benadrukt de rol van de overheid in het verhaal rond esthetische geneeskunde. "Door de reclame aan banden te leggen, proberen we tegen te gaan dat het domein overspoeld wordt door onopgeleide cosmetische artsen die enkel uit zijn op winst", licht ze toe in De Morgen.Het eerste deel van het wetsvoorstel richt zich daarom op reclame voor zowel chirurgische als niet-chirurgische esthetische ingrepen: prijsslogans zoals 'tot eind mei borstvergroting voor maar 1.999 euro' en foto's van patiten voor en na een esthetische ingreep mogen straks niet meer. Eerste van drieDe volgende twee luiken behandelen de regelgeving rond de competentie- en opleidingsvereisten van wie bezig is met plastische chirurgie en de wetgeving rond de veiligheidsnormen voor centra waar esthetische ingrepen worden uitgevoerd.Enkel de titel 'plastisch chirurg' is beschermd, maar cosmetische artsen en esthetische heelkundigen voeren dergelijke ingrepen ook uit. Niets garandeert echter dat die laatsten daar voldoende voor zijn opgeleid.Dr. Jean-Luc Nizet van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (RBSPS) onderstreept daarom het belang van duidelijke regels: "We ijveren al jaren voor betere informatie voor de patiten en voor een betere erkenning van het beroep van plastische chirurg. Deze wet is dan ook een belangrijke stap voorwaarts voor alle Belgische plastische chirurgen en hun patiten."