...

In april dit jaar tekenden de Nederlandse en Belgische ministers van Volksgezondheid, Edith Schippers en Maggie De Block, een intentieverklaring om voortaan samen met de farmasector te onderhandelen over de prijs van weesgeneesmiddelen. Vandaag, 24 september, tekenen de Luxemburgse ministers, Lydia Mutsch van Volksgezondheid en Romain Schneider van Sociale Zekerheid, ook deze intentieverklaring.De hoge prijzen die de industrie vraagt voor weesgeneesmiddelen kunnen zwaar wegen op het budget van de gezondheidszorg. Samen werpen de landen meer gewicht in de schaal en vertegenwoordigen ze een grotere markt. Er zijn ongeveer 8.000 verschillende weesziekten. Maar in totaal lijden tot 30 miljoen Europeanen aan een van deze aandoeningen.Minister Maggie De Block hoopt dan ook dat nog andere lidstaten zich bij deze samenwerking zullen aansluiten:"Dit is een stap vooruit naar eeen nog bredere Europese aanpak rond weesgeneesmiddelen. Vorig jaar stond elk land nog alleen, vandaag bundelen we met drie onze krachten om onze patiënten met zeldzame ziekten de beste zorgen te kunnen geven."De samenwerking gaat verder dan samen onderhandelen. De landen wisselen gegevens uit, delen hun registers en stemmen evaluatiemethodes op elkaar af. Deze uitwisseling laat toe beter in te spelen op innovatie en het beleid voor te bereiden.