...

De Britse Medical Defence Union zette een aantal aanbevelingen op een rijtje om al te flirterige patiënten aan te pakken. Leest u even mee.Preventief moeten artsen er in de eerste plaats voor zorgen dat ze duidelijke grenzen trekken. Zo is het afgeraden om tijdens een raadpleging persoonlijke informatie vrij te geven. Vriendjes worden op facebook of twitter is eveneens uit den boze.Krijgt u desondanks toch met een opdringerige patiënt te maken, neem dan nota van alle contacten en ongewenst gedrag. Noteer ook de manier waarop u hebt gereageerd en hou eventuele cadeautjes bij. Tegelijk dient u de persoon in kwestie op een beleefde maar vastberaden manier te laten weten dat zijn/haar avances ongepast zijn.Een stapje verder gaat de optie om een chaperonne bij de raadplegingen te betrekken, als de patiënt daarmee akkoord gaat tenminste. Collega's kunnen eventueel raad geven, maar u moet uiteraard het beroepsgeheim respecteren.Patiënt doorverwijzenIn de meeste gevallen zal de patiënt in kwestie uiteindelijk begrip tonen en opgeven. Als het ongewenste gedrag evenwel blijft voortduren, kan u overwegen om een einde te maken aan de professionele relatie. In dat geval schrijft u de persoon best een brief waarin u uw beslissing en de redenen daarvoor duidelijk uitlegt. Tegelijk dient u te waken over de zorgcontinuïteit, wat betekent dat u de nodige regelingen moet treffen om de patiënt door te verwijzen naar een collega. In noodgevallen kan het evenwel gebeuren dat u die persoon toch nog moet behandelen.Als u denkt dat uw eigen veiligheid of die van anderen in gevaar komt, kan u overwegen om de politie in te schakelen, luidt het ten slotte. Maar laat ons hopen dat het zo ver niet hoeft te komen...