...

Tot 19 september vulden al 50 artsen dit jaar het 'aanmeldingsformulier' in. Vorig jaar waren er dat voor het hele jaar 43 - en in 2020 59. In 2018 kwamen er 72 meldingen binnen - wat het grootste aantal was sinds de start van het meldpunt.Sinds 2016 kwamen er in totaal 385 meldingen binnen. Huisartsen zijn veruit de grootste groep die gevallen van agressie aangeeft, met 67%. Specialisten - binnen en buiten het ziekenhuis - zijn goed voor 14%, en artsen in opleiding voor 5%. De rest (14%) heeft niet vermeld wat ze waren.Meestal is het geweld verbaal (58%) of pscyhologisch (23%). Maar in 17% komt het tot fysiek geweld - en in 2% (9 gevallen) gaat het zelfs om seksueel geweld.In 80% is de schade emotioneel als gevolg van de bedreiging van de persoonlijke integriteit. In 15% is de schade lichamelijk (7%), materieel (6%) of beide (2%) - de emotionele schade komt er dan nog bij. Vijf procent geeft de aard van de schade bij de melding niet aan.Van de artsen die agressie melden, werken er 43% in een groep, 30% solo en 11% in het ziekenhuis - de rest heeft dit niet aangegeven. De agressie vond in 45% plaats in de consultatieruimte van de arts, in 22% over internet, schriftelijk of telefonisch of per e-mail, in 11% bij de patiënt thuis en in 8% in het ziekenhuis (14% gaf de locatie of het medium niet op). In de helft van de gevallen ging het over een patiënt waarmee de huisarts al bekend was (51%) - in 26% van de gevallen kende de arts de patiënt niet. In 2% van de gevallen was de agressie afkomstig van een andere zorgverlener. 21% van de artsen geeft niet aan tot welke van deze categorieën de dader behoorde.Soms gaf de arts aan dat de pleger van agressie een psychiatrische patiënt was (18%), dat hij onder invloed was (6%) of bekend is als crimineel (4%). Meestal geeft de arts geen dergelijk profiel (72%).De reden van agressie betrof in 26% van de gevallen een voorschrift. Bij precies een kwart van de meldingen was de patiënt niet tevreden over de geboden service. Specifiekere reden die werden vermeld waren te lange wachttijden (6%), het honorarium (5%) of een ziektegetuigschrift (4%).Agressie komt veel te vaak voor maar wordt vaak niet aangegeven. Het is nochtans belangrijk dit soort van voorvallen te melden. Domus Medica roept samen met de Orde op om het aanmeldingsformulier bij gevallen van agressie in te vullen.