...

Dit weekend lagen 3.039 patiënten wegens covid in het ziekenhuis, volgens cijfers die het kabinet van minister van Volksgezondheid dit weekend vervroegd vrij gaf. Dat is het hoogste aantal sinds we zowat een maand geleden nog volop in de vierde golf zaten. Het aantal ziekenhuisopname per dag gaat gaat weer sterk omhoog. Het zevendaags gemiddelde bedroeg tussen 15 en 21 januari op 271,6 patiënten - wat een stijging met 43% betekent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Eind vorige week liep dit evenwel op tot meer dan 300 opnamen per dag.Het aantal patiënten op de ICU blijft evenwel stabiel en daalt zelfs nog lichtjes. Op vrijdag 21 januari lagen er 346 patiënten met covid op intensieve zorg.Volgens het laatste rapport van de Risk Assessment Group ligt de druk in het ziekenhuis extra hoog omdat ook veel patiënten die om andere redenen in het ziekenhuis worden opgenomen positief testen voor covid. Ook voor hen zijn er extra voorzorgsmaatregelen nodig. Daarnaast is er ook een grote uitval bij het personeel.Eerste lijnHet RAG-rapport, dat nog gaat over de tweede week van januari, meldt ook een toegenomen druk op de huisartsen. Volgens de huisartsenbarometer bedroeg in die week het aantal contacten met de huisarts wegens covid gemiddeld 128 per dag per 100.000 inwoners.Huisartsen meldden toen weer een toename van de werkdruk door covid. Voor 37% lag die - intussen meer dan een week geleden - hoog, en voor 15% zeer hoog - een belangrijke toename tegenover de week daarvoor (toen bedroegen deze percentages resp. 18% en 10%).Voor vorige week beschikken we nog niet over cijfers, maar de druk zal zeker niet afgenomen zijn. Van 12 tot 18 januari bedroeg het totaal aantal bevestigde besmettingen gemiddeld bijna 36.000 per dag. Vorige week werden herhaaldelijk meer dan 60.000 besmettingen per dag met PCR bevestigd.PiekDe piek van de vijfde golf is daarmee niet bereikt, vertelde viroloog Steven De Gucht van Sciensano vrijdag tijdens de persconferentie van het Nationaal crisiscentrum. Hij verwacht die voor eind van deze maand of begin februari. Het INLA-model van Sciensano voorspelt de evolutie over de komende weken van het aantal nieuwe opnamen in ziekenhuizen volgens onderstaande grafiek.Hetzelfde model voorspelt ook de evolutie van de bezetting van het aantal ICU-bedden Hier liggen de geobserveerde waarden evenwel duidelijk onder de voorspelde.