...

Vooral in december was er een opvallend hoge oversterftepiek - met meer dan 3.000 sterfgevallen in week 51 bedroeg de oversterfte dan 27% (641 extra sterftegevallen volgens de berekening). De oversterfte lag dan vooral hoog in Vlaanderen: 285 sterfgevallen op 23 december 2022 - het hoogste getal op één dag.Dat rapporteert Sciensano op basis van het BE-MOMO-model (Belgian Mortality Monitoring).Over het algemeen lag de oversterfte in 2022 het hoogste in Wallonië (5,9% oversterfte). De zwaarst getroffen groep zijn vrouwen ouder dan 85 jaar (9,7% oversterfte).In totaal overleden er in België 115.436 personen in 2022. Oversterfte deed zich vooral voor tijdens de verschillende covidgolven, tijdens de zomerperiode, en in de perioden dat griep en RSV epidemisch was.Covidgolven en hete zomer In 2022 werden vijf epidemische golven van COVID-19 geteld: het einde van de vijfde golf (van 27 december 2021 tot 27 februari 2022), de zesde golf (van 28 februari tot 29 mei) die samenviel met de griepepidemie, de zevende golf (van 30 mei tot 11 september) tijdens de zomerperiode, de achtste golf (van 12 september tot 20 november) en het begin van de negende golf (vanaf 21 november) die samenviel met een tweede epidemie van griep en RSV (respiratoir syncytieel virus). In elk van deze epidemische golven was er oversterfte in alle leeftijdsgroepen en over heel het land. Maar het aantal sterfgevallen gekoppeld aan covid daalde in 2022 aanzienlijk in vergelijking met de twee voorgaande jaren: 4.981 sterfgevallen in 2022, 8.564 in 2021, 19.837 in 2020).In de uitzonderlijk warme zomer werd de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan tot viermaal toe geactiveerd. Met 2312 extra sterfgevallen was de oversterfte in de zomerperiode (5,8%) aanzienlijk. Tweemaal griepHet jaar 2022 kende twee griepepidemieën in plaats van één . Tijdens de eerste epidemie, die zes weken duurde (van 7 maart tot 17 april) berekende BE-MOMO 1.198 extra sterfgevallen (8,9% oversterfte).Een nieuwe griepepisode begon heel vroeg in het winterseizoen 2022-2023 , op 12 december en is nog steeds aan de gang is. Deze laatste episode valt samen met een toename van respiratoire infecties, vanaf midden november voor RSV en vanaf 5 december voor voor covid.Tussen 12 tot 31 december gaat het om 1.319 extra sterfgevallen (19,5% oversterfte).De oversterfte in december doet zich ook op Europees niveau voor.In ons land was op het einde van het jaar een combinatie van risicofactoren aanwezig: naast de genoemde respiratoire aandoeningen zakte de temperatuur in Ukkel een tiental dagen tot onder 0°C.De gemiddelde concentraties fijnstof (PM2.5) in een etmaal overschreden de Europese informatiedrempel (> 35 µg/m3) van 15 tot 18 december en die van de WHO (> 15 µg/m3) van 12 tot 18 december.