...

Steeds meer mensen gaan op het internet op zoek naar gezondheidsinformatie en de informatie die ze daar vinden is niet altijd betrouwbaar of te moeilijk.Peter Gielen van het Trefpunt Zelfhulp: "Van patiënten wordt vandaag verwacht dat ze een stuk verantwoordelijkheid voor hun eigen zorg en gezondheid opnemen. Om dat te kunnen, hebben ze kwaliteitsvolle, recente en verstaanbare informatie van een betrouwbare bron nodig."InteractieCEBAM is een onafhankelijk, multidisciplinair en interuniversitair medisch wetenschappelijk instituut. "Surfen op het net kan positief zijn. In Frankrijk vond 60% van de gebruikers dat online informatie hen ondersteunt om onderbouwde beslissingen te nemen. Het verrijkte tevens de interactie met de arts", aldus dokter Patrik Vankrunkelsven, directeur van CEBAM. "Wanneer artsenrichtlijnen gepopulariseerd worden, moeten ze uiteraard 100% correct blijven én tegelijkertijd verstaanbaar zijn. We kunnen dat garanderen door de wijze waarop we tewerk gaan."HertaaldVoor de nieuwe website wordt de artsenrichtlijn hertaald naar een toegankelijke taal door een praktiserende arts. Een tweede praktiserende arts herleest deze patiëntenrichtlijn en vergelijkt die met de oorspronkelijke artsenrichtlijn. Een patiënt leest het resultaat na en kijkt of hij of zij alles begrijpt. Tenslotte wordt de richtlijn taalkundig onder de loep genomen: de eindredactie. Daarna komt de patiëntenrichtlijn op de website www.gezondheidenwetenschap.be