...

De Koning Boudewijnstichting wil de attestenlast in kaart brengen en lanceert daarvoor de website www.savemydoctor.be."De toegenomen vraag naar medische attesten vormt vandaag een braakliggend terrein dat iedereen volgooit met zijn frustraties. Hoog tijd om dat schoon te vegen", zei projectverantwoordelijke Annemie T'Seyen eerder al in deze krant (AK 2270).Op een recente focusgroepvergadering werden nu aan de hand van de ervaringen van artsen concrete vragen opgesteld voor een online enquête. "De bedoeling is zeker niet om een wetenschappelijk onderzoek op te zetten", luidt het verder. "We willen de problematiek pragmatisch in kaart brengen. Onze resultaten kunnen eventueel later dienen voor een diepgaandere analyse."De Koning Boudewijstichting roept de artsen op om de vragenlijst massaal in te vullen en verloot een mooie prijs onder de respondenten.