...

Zoals we eerder al schreven, trekt de regering 162 miljoen uit om de huisartsen te vergoeden voor hun inspanningen en bijkomende administratieve belasting tijdens de covid-19-pandemie. Het extra geld, 20 euro per Globaal Medisch Dossier, wordt berekend op basis van het aantal beheerde dossiers in 2019.De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten is daar bij monde van voorzitter dokter Philippe Devos niet erg gelukkig mee. Devos wijst erop dat 2019 als referentie nadelig uitvalt voor jonge huisartsen die zich pas in de loop van dit of vorig jaar vestigden. Zij konden uiteraard veel minder GMD's afsluiten of verlengen dan huisartsen die al langer actief zijn. Toch hebben ook zij zich flink ingespannen in de pandemie.Daarom stelt de BVAS voor niet 2019 als referentieperiode te nemen maar wel de eerste negen maanden van 2020. Dat voorstel lanceerde het syndicaat in een brief aan de voorzitter van de Nationale Commissie Jo De Cock.Dokter Devos voegt eraan toe dat de overgrote meerderheid van de GMD's tijdens het eerste kwartaal -en zeker voor het einde van september- geopend of verlengd worden. "De Bvas-berekeningswijze is dan ook rechtvaardiger. Geen enkele huisarts valt uit de boot. En het budget van 162 miljoen wordt gegarandeerd opgebruikt," besluit Devos.