...

Wat voorafging. Een deel van de Nederlandstalige huisartsen in Brussel is ontevreden over de samenwerking met de tweetalige 'Garde Bruxelloise-Brusselse Wachtdienst' (GBBW). De dokters Erika Vandermeersch en Joost Rampelberg spanden een kortgeding aan tegen de eigen Brusselse Huisartsenkring (BHAK). Een wachtdienst samen met de Franstaligen biedt in de huidige constellatie te weinig garanties op tweetaligheid, stellen ze.VerwarringDe verdeeldheid onder de Brusselse huisartsen is groot. Het stond dus in de sterren geschreven dat andere Nederlandstalige Brusselse huisartsen zouden reageren op het kortgeding. Tine Dusauchoit is geen BHAK-bestuurslid maar wel al drie jaar betrokken bij het proces. Dusauchoit: "Alle argumenten die men aanhaalt zijn al tot in den treure behandeld en weerlegd. De algemene vergadering van de BHAK heeft bij herhaling beslist om in de GBBW te stappen en een bijzondere algemene vergadering bekrachtigde dit. Het is jammer dat men zich hierbij niet wenst neer te leggen. Vooral omwille van de verwarring die zo ontstaat bij de patiënten. 30% van de patiënten heeft geen huisarts en er is een concentratie aan problemen in de hoofdstad. Dit gaat niet bijdragen aan een goede gang van zaken. Terwijl alle huisartsen die wachtdienst gaan doen een talentest van Selor passeerden", aldus Dusauchoit. Ze erkent dat enkel huisartsenkringen de wachtdienst mogen organiseren. "Maar," aldus Dusauchoit, "De GBBW bestaat al sinds 2014 en voert de wachtdienst uit voor de FAMGB. Dat is niet het probleem. En de wachtpost Terranova is geen wachtpost van onze kring maar er is geen enkele kring die via een bestuursmandaat een vinger in de pap heeft. Nu al verwijst de BHAK naar Terranova. Daar valt niemand over." Tot slot wijst Dusauchoit erop dat de BHAK de zorg in het Nederlands aan Nederlandstalige patiënten in Brussel tijdens de officiële wachturen precies wou veilig stellen met de samenwerking. "In de wachtrolverdeling is er nu telkens een tweetalige shift. Zodra alles afgerond is -vanaf 1 september of 1 oktober- zal dat enkel gebeuren door huisartsen met een certificaat van Selor", besluit de Brusselse huisarts.