...

In mei gaat dokter Dirk Dewolf (foto) als administrateur- generaal van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid met pensioen. In zijn afscheidsinterview met Artsenkrant benadrukt hij onder meer dat artsen meer respect en waardering verdienen. "Het is een belastend beroep met grote verantwoordelijkheden. Heel veel artsen menen het goed en streven uit zichzelf kwaliteit na. Elke dokter heeft zijn fierheid om het goed te doen." Met lede ogen stelt de topambtenaar een verruwing van de samenleving en sterk toegenomen agressie en intolerantie in de zorg vast. Dewolf: "Vroeger bejegenden patiënten de huisarts met een zeker respect. Agressie kwam voor, vaak als het ging over mensen met een psychiatrische problematiek. Tegenwoordig zijn patiënten gewoon ongeduldig. Of ze vinden dat een beslissing van hun arts niet overeenstemt met wat ze wilden. Een ziekte van deze tijd is dat men denkt alles te mogen zeggen, tot het mensonterende toe. Aan uitingen van agressie tegen artsen en hulpverleners in het algemeen erger ik me dood. Wat we als administratie in de vaccinatieperiode allemaal over ons heen hebben gekregen..." Agressief taalgebruik (en erger) moet bestreden worden, vindt Dewolf. "Voor mij stopt het als mensen zich niet fatsoenlijk uitdrukken of kunnen discussiëren. Er dient een nieuwe hoffelijkheid te groeien in de bejegening van zorgverstrekkers." De patiënt die mondiger wordt, is niet het probleem. Integendeel. "Voor arts en patiënt neemt het belang van communicatievaardigheden toe. Ik zie een positieve evolutie naar empowerment en een meer gelijkwaardige relatie tussen arts en patiënt. Daardoor verhoogt het ziekte-inzicht en dat kan de werkbelasting van de arts verlagen. Heel wat consultaties, bijvoorbeeld bij zelflimiterende aandoeningen, kunnen zo vermeden worden. Voorwaarde is natuurlijk wel dat werkgevers niet voor iedere ziektedag een attest vragen." De 'fatsoenlijk in elkaar zittende algoritmes van dokter Watson' (eerder dan dokter Google) kunnen volgens Dewolf ook bijdragen tot verhoogde gezondheidsvaardigheden. Lees verder: 'Stages moeten aantrekkelijker worden'