...

Het coronavirus maakt niet alleen slachtoffers in de algemene bevolking, maar ook onder zorgverleners. En dan hebben we het niet over een feitelijke besmetting met virus. Prof. Lode Godderis: "Zorgverleners kloppen momenteel extreem veel uren, in voor hen nieuwe werkomstandigheden: er gelden andere richtlijnen, ze moeten beschermend materiaal dragen, ... Onderzoek uit China sinds het begin van de corona-uitbraak heeft aangetoond dat zowat een op de vier zorgverleners in de ziekenhuizen met angst en stress kampt. Zorgverleners vallen er uit door de gevolgen van acute stress en isolatie. In Italië hetzelfde verhaal. Dat zijn situaties die we in 'normale' omstandigheden niet zien. Een bijkomende factor die bij zorgverleners voor stress en angst kan zorgen, is dat ze zelf heel erg moeten oppassen om niet geïnfecteerd te geraken."Een toename van dergelijke mentale kwetsbaarheid zal op korte termijn de concentratie aantasten en de vaardigheid om beslissingen te maken. Maar ook op lange termijn kan werken tijdens een pandemie gevolgen hebben, zegt prof. Godderis. "Nog uit onderzoek in China na SARS en MERS weten we dat artsen een substantieel hoger risico lopen om psychische problemen te ontwikkelen door chronische stress en traumatische ervaringen. Denk aan burn-out, depressie, angststoornis, ..." "Het is aangewezen dergelijke informatie aan te grijpen om preventief te werken en ondersteuning te creëren waar het kan", vervolgt de professor arbeidsgeneeskunde. "Niet alleen om de pandemie onder controle te houden, maar om op de lange termijn structuren op te zetten die de algemene weerbaarheid van zorgverleners kan versterken."Laat de sector van preventie op het werk (artsen, verpleegkundigen en psychologen) daar momenteel volop mee bezig zijn. "Bedoeling is om zorgverleners uit de eerste en tweede lijn - onafhankelijk van hun statuut - een luisterend oor aan te bieden. We willen een omgeving creëren waarin zij kunnen ventileren en even tot rust kunnen komen." Om kleinere organisaties, zoals (kleine) woonzorgcentra, snel ondersteuning te kunnen bieden wordt in eerste instantie gewerkt aan ondersteuning vanop afstand, via telefoon of een online platform.Daarnaast bundelt de sector de krachten met de geestelijke gezondheidszorg, laat prof. Godderis nog weten. Voor de verdere opvolging en behandeling van zorgverleners die bv. decompresseren of met angststoornissen kampen ten gevolge van de crisis, wordt samengewerkt met en verwezen naar het psychologisch/psychiatrisch ondersteuningsnetwerk.