...

Dr. Marc Van Orshoven, voorzitter van GKA, zette al meteen de toon met zijn uitspraak: "Migratie in Vlaanderen maakt deel uit van ons dna: vroeger, nu én in de toekomst." De belangrijkste boodschap die de drie sprekers dan ook meegaven is dat migratie van alle tijden is, onomkeerbaar is, en niet zal ophouden. "Voor de toekomst hebben we de keuze tussen méér migratie en véél meer migratie. Géén migratie is geen optie", vatte prof. Johan Wets samen.Onomkeerbaar Luckas Vander Taelen, Vlaams parlementslid voor Groen, benadrukte dat de multiculturele maatschappij "een onomkeerbaar gegeven" is. "De geschiedenis van de mensheid is er altijd al een geweest van beweging en vermenging. De mobiliteit van bevolkingsgroepen is steeds de fundamentele motor geweest van de geschiedenis. Wat niet wil zeggen dat migratie en veranderingen in de traditionele samenlevingen niet met spanningen gepaard gaan. De weerstand tegen veranderingen kan bestreden worden door de nadruk te leggen op de positieve aspecten van migratie. De VS is een grootmacht geworden, net door immigratie, door te profiteren van het talent dat naar het land toestroomde. Dat kan net zo goed in België. Op voorwaarde dat we elke vorm van discriminatie en racisme afwijzen!"Integratie Professor sociale wetenschappen Johan Wets (KULeuven) die de migratiebewegingen in de wereld bestudeert, schetste een beeld van wat de samenleving, in het bijzonder de Europese samenleving, ts wachten staat. "Onze samenleving wordt meer en meer divers en we zullen het hoofd moeten bieden aan uitdagingen als gevolg van maatschappelijke transities zoals de gelijktijdig voorkomende verkleuring en vergrijzing van onze maatschappij, de economische transitie en de verschuiving van de geostrategische evenwichten op wereldschaal. De maatschappelijke transities in de 21ste eeuw zullen in belangrijke mate getekend worden door migraties. Dat vereist een gedegen migratie- en integratiebeleid voor de toekomst".Werkvloer Kuregem Vanop zijn werkvloer in Kuregem getuigde dr. Louis Ferrant over ruim 35 jaar ervaring in een multiculturele omgeving als Brussel. "Ook de gezondheidszorg komt met deze culturele verscheidenheid in contact en ook hier zijn wrijvingen onvermijdelijk", weet dokter Ferrant. "Werken als arts in een multiculturele wijk betekent een confrontatie met de specificiteit van een grootstedelijke geneeskunde." Hij raadt collega's aan om te rade te gaan bij collega's die ervaring hebben op dit terrein, maar ook bij psychologen, sociologen en antropologen om de lacune in de opleiding geneeskunde op te vullen. "Als arts moet je oog hebben voor de socio-economische context van deze kwetsbare bevolking. Je moet je kunnen inleven in de leefwereld en de cultuurbepaalde communicatie van de diverse bevolkingsgroepen, je moet hun referentiekaders en hun metaforen trachten te begrijpen. Je moet een oor hebben voor wat ze te zeggen hebben, maar desalniettemin duidelijke grenzen bepalen van de regels die je hanteert als arts. Bovenal mag je nooit veralgemenen."Het debat werd op schitterende wijze gemodereerd door VRT-journaliste en presentator van De Zevende Dag, Ihsane Chioua Lekhli.