...

In oktober 2012 kondigden de directies van beide ziekenhuizen aan dat AZ Sint-Dimpna Geel en H.-Hartziekenhuis Mol zouden fusioneren tot één ziekenhuis, dat zou luisteren naar de prozaïsche naam Erica. Het fusieziekenhuis zou begin 2014 uit de startblokken moeten schieten, maar zo ver komt het dus niet. "Het water om tot een gezamenlijke juridische identiteit te komen, is te diep", aldus Koen Michiels. "Maar dat betekent niet dat we de al bestaande samenwerkingen stopzetten. Beschouw het als een tussenstop."PensioenlastenMichiels haalt twee redenen aan om het afspringen van de fusie te duiden. In de eerste plaats is er de globale financiële situatie van beide, eerder kleine, ziekenhuizen. De pensioenlasten van de statutaire werknemers hangt als een zwaard van Damocles boven de hoofden van de zorginstellingen. Wie gaat hier moeten voor opdraaien? En wat is de grootte van deze pensioenlasten? Deze vragen blijven nog onbeantwoord en staan een fusie in de weg.En er is nog een tweede probleem. Hoe verdelen de ziekenhuizen de machtsverhoudingen in de nieuwe constellatie? Kortom, de strijd om de bestuursfuncties is nog deels onbeslist.SchaalvergrotingMaar Koen Michiels vindt dat er zeker een fusieziekenhuis moet komen. "Beide ziekenhuizen zijn te klein om alleen te blijven functioneren. Dat is financieel niet langer verantwoord. Er moet dan ook opnieuw worden gepraat. Schaalvergroting is onvermijdelijk."Er is overigens nog een reden waarom Erica er moet komen. De recent verkregen goedkeuring voor de realisatie van een hartcentrum hangt af van de fusie.