...

Soms is het nodig om zwangere vrouwen, embryo's of jonge kinderen om medische redenen bloot te stellen aan straling. Dat blijft niet altijd zonder gevolgen. Volstaan de huidige aanbevelingen en veiligheidsvoorschriften?Morgen organiseren het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) en het FANC een symposium over de gezondheidseffecten van prenatale en vroeg postnatale bestraling. Toonaangevende wetenschappers bundelen en bespreken er de nieuwe inzichten.Onderzoekers van het Laboratorium voor Radiobiologie van het SCK hebben zich de afgelopen jaren gefocust op de invloed van matige stralingsdosissen, heel vroeg in de zwangerschap, wanneer vrouwen niet kunnen weten dat ze zwanger zijn. Lange tijd gingen researchers ervan uit dat er gedurende deze periode een grote mate van resistentie is tegen mogelijke misvormingen, maar enkele recente studies betwijfelen dat.Andere studies richten zich op de mogelijke inductie van overerfbare afwijkingen of van een genomische instabiliteit, na blootstelling van het embryo aan straling. We weten nu dat er een verband bestaat tussen genomische instabiliteit en heel wat vormen van kanker. Nog ander onderzoek richt zich op de mechanismen die voorafgaan aan mentale achterstand en aan cognitieve effecten als gevolg van bestraling van het embryo in de baarmoeder.Het symposium sluit af met een rondetafeldiscussie over de mogelijke implicaties van de nieuwe wetenschappelijke inzichten op de medische blootstelling van embryo's en pasgeboren kinderen.Symposium: 7 oktober vanaf 8.50u in de Koninklijke Academie van België, Hertogstraat 1, 1000 Brussel.Programma: http://www.sckcen.be/nl/Evenements/SPER_FANC_SCKCEN