...

Nog goedkoper voorschrijvenArtsen en tandartsen moeten vanaf 2017 in 60% van de gevallen het goedkoopste geneesmiddel voorschrijven. Tot nu toe was 50% gevraagd. Bedoeling is dat de patiënt veel minder zal moeten betalen voor veel van zijn geneesmiddelen, en dat ook de overheid bespaart op de terugbetaling van medicijnen. De overheid begroot de opbrengst van de maatregel op zowat 20 miljoen euro.Oude getuigschriften afgeschaftDe oude getuigschriften voor verstrekte hulp worden vanaf 1 januari 2017 definitief afgeschaft en vervangen door de nieuwe modellen, voorzien van een ontvangstbewijs met vermelding van het KBO-nummer. Patiënten die na Nieuwjaar nog een oud model indienen, lopen het risico geen terugbetaling meer te kunnen krijgen. Artsen die de oude briefjes blijven gebruiken, riskeren bovendien een boete van 50 tot 1.250 euro. Sis-kaart verdwijntVanaf 1 januari 2017 is de SIS-kaart, die al sinds 2014 geleidelijk wordt afgeschaft, definitief niet meer geldig. Mensen kunnen vanaf dan enkel nog terecht bij de apotheker, de dokter of het ziekenhuis met hun elektronische identiteitskaart (eID). Wie geen eID heeft, kan terecht bij zijn of haar ziekenfonds voor een Isi+-kaart. Stoppen met roken via tabakoloog goedkoperWie wil stoppen met roken en daarvoor bij een tabakoloog aanklopt, betaalt vanaf 1 januari enkel nog het remgeld en niet langer de volle pot. Voor Vlamingen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en voor jongeren tot en met 20 jaar wordt het zelfs bijna gratis. Per kalenderjaar heeft een patiënt recht op vier uur individuele begeleiding of 12 uur begeleiding in groep. Voor het eerste telt hij maximaal 7,5 euro per kwartier neer, voor het laatste ten hoogste 1 euro. Nu kost een eerste intakegesprek bij een tabakoloog al snel 50 euro, waarvan later 30 euro wordt terugbetaald. Behandeling hepatitis C breder terugbetaaldDe behandeling voor hepatitis C wordt vanaf 1 januari 2017 ook terugbetaald voor patiënten in het tweede, relatief vroege stadium van de ziekte. Tot nu toe hadden enkel patiënten in het meest acute stadium van de ziekte daar recht op. Uiteindelijk zou iedereen die besmet is, ook wie nog geen symptomen vertoont, vanaf 2021 moeten kunnen rekenen op een terugbetaling. Moederschapsrust zelfstandigen verlengdVrouwelijke zelfstandigen hebben vanaf 2017 recht op 12 weken moederschapsrust in plaats van de huidige acht weken. Het gaat om drie weken verplichte nabevallingsrust, en negen weken facultatief moederschapsverlof (of tien weken in het geval van een meerling). Zelfstandige moeders kunnen ervoor kiezen om het facultatieve verlof voltijds of halftijds op te nemen. De termijn waarbinnen zelfstandige moeders het facultatieve verlof moeten opnemen, wordt daarnaast ook verlengd van 21 naar 36 weken na de verplichte nabevallingsrust.Gezondheidsapps worden terugbetaaldDe regering trekt 3,5 miljoen uit voor de terugbetaling van 24 proefprojecten met gezondheidsapps en mobiele toestellen waarmee patiënten vanop afstand kunnen opgevolgd of behandeld worden. Vanaf 2018 volgt een geleidelijke algemene terugbetaling.Bron: Belga, De Tijd