...

Enquebureau Medistrat peilde op vraag van outsourcingbedrijf Quintiles bij artsen naar de moeilijkheden die ze ondervinden in de relatie met hun patiten. Er valt meteen een verschil op tussen de antwoorden van de ondervraagde huisartsen en specialisten.Bij de huisartsen staat de veeleisendheid van de patiten op kop, gevolgd door het algemene gedrag (patit komt afspraken niet na, is agressief,...) en het gebrek aan therapietrouw. De specialisten klagen in de eerste plaats over het gebrek aan therapietrouw, vooral dan de endocrinologen. Daarna volgen het gebrek aan begrip (verkeerde interpretatie van internetinformatie,...) en het algemene gedrag.Patiten blijken aan huisartsen veel hogere eisen te stellen inzake beschikbaarheid dan aan specialisten. Het meedelen van slecht nieuws en van de diagnose levert voor de specialisten minder problemen op dan voor de huisartsen. Andere knelpunten die spontaan worden geciteerd zijn: de communicatie met collega's over een patit, de werkorganisatie, huisbezoeken,...