...

Over dat amendement hadden we het al eerder. In Brussel zou er plaats zijn voor (maximum) vier ziekenhuisnetwerken. Eén daarvan wordt erkend door de Vlaamse Gemeenschap. De rest moet erkend worden door én de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel, én de Franstalige Gemeenschap.DiscriminatieVoor Cathérine Fonck is het discriminerend dat bepaalde ziekenhuizen in Brussel kunnen toetreden tot een netwerk dat goedgekeurd moet worden door maar één instantie, terwijl de rest moet toetreden tot ziekenhuisnetwerken die van twee instanties het fiat moeten krijgen.Dr. Fonck wil de wet zo amenderen dat het Vlaamse netwerk ook de goedkeuring moet krijgen van twee instanties, dus van de Vlaamse overheid én van de Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.Daarover wordt nu eerst advies gevraagd aan de Raad van State.OranjeblauwHet was de 'Zweedse regeringscoalitie' die het wetsontswerp steunde maar die is niet meer. De minderheidsregering van blauw en oranje moet nu deze en andere werven van minister Maggie De Block afronden. De wettekst over ziekenhuisnetwerken werd al goed bevonden door de Ministerraad en kreeg ook de goedkeuring in de Commissie Volksgezondheid. Als er niets substantieels meer aan de tekst veranderd, en de oranjeblauwe regering het lang genoeg volhoudt, zou de wet in de komende weken toch nog goedgekeurd moeten raken.Ook de tekst van de Kwaliteitswet (over 'kwaliteitsvolle praktijkvoering') werd door de regering al goedgekeurd en zou dus in principe op de steun van de meerderheid in de Kamer kunnen rekenen.UitvoeringsbesluitenEen moeilijkere vraag is wat er met de uitvoeringsbesluiten die bij deze wetten horen, moet gebeuren. Kan een minderheidsregering, als ze geen vertrouwen in de Kamer krijgt, zomaar Koninklijke Besluiten uitvaardigen? Het is verre van evident, daar zijn alle Grondwetspecialisten het wel over eens, en Charles Michel II zal daar een gepaste oplossing voor moeten vinden.De afgelopen vier jaar startte de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken heel wat werven en projecten op. Nog veel werk moet afgerond worden. En terwijl de minister zich nu tevens weer vastbijt in Asiel en Migratie, zal ze moeten manoeuvreren om voor haar beleid de nodige parlementaire steun te vinden.