...

Hoe zit het met de verantwoordelijkheid van een arts die een bloedafname uitvoert voor het bepalen van bijvoorbeeld een vaderschapstest, die iemand via het internet heeft besteld? De Nationale Raad van de Orde boog zich over deze materie.Vader- en moederschapstests, broer-zusrelatietests, prenatale tests, alles is nu mogelijk via het internet. De Orde spreekt in dit geval over 'lifestyletests', omwille van de vrije beschikbaarheid en het zelfbeschikkingsrecht van het individu. Voor sommige tests volstaat enkel wat speeksel of urine, voor andere is een bloedafname noodzakelijk met de hulp van een (huis)arts. Hoe moet de (huis)arts met een dergelijke vraag omgaan?De Nationale Raad stelt zich in de eerste plaats vragen bij de resultaten van de tests. Wat als blijkt dat iemand via een mail van het internetbedrijf, waar hij de test heeft besteld, moet vernemen dat zijn vader zijn echte vader niet is? De Orde is van mening "dat indien niet goed begeleid, de uitvoering en resultaten van deze tests aanleiding kunnen geven tot ernstige juridische, sociale, medische, economische en existentiële problemen".InformatiecampagneAls een (huis)arts de vraag voor bloedafname dan toch krijgt voorgeschoteld, moet hij zich laten leiden door de deontologische principes die bepalen dat geen tests gebruikt worden zonder medisch-therapeutisch doel en die als regel stellen zich niet te mengen in familiale aangelegenheden. De arts moet zijn patiënt dan volledig informeren over de waarde van de test en de mogelijke gevolgen van de resultaten. De Orde hoopt dat bestelling van genetische tests via het internet verboden wordt maar beseft dat die hoop niet erg realistisch is. Wel roept de Nationale Raad op om het grote publiek via informatiecampagnes op de 'gevaren' van die lifestyletests te wijzen. Heel expliciet vernoemt ze de erkende centra voor medische genetica, die voldoende expertise in huis hebben om dergelijke campagnes vorm te geven.