...

Jaarlijks krijgen in België tientallen jonge sporters een hartstilstand - een probleem dat in de actualiteit blijft. Niemand weet overigens precies hoeveel het er zijn. Vraag blijft hoe we een betere kijk krijgen op het probleem.Dat wordt een van hoofdthema's van het symposium van SKA dat binnenkort plaatsvindt. Keynote-spreker van het symposium is professor Mary Sheppard van de St Georges's University of London, met een lezing over Cardiac arrest in the yount (CRY) - een problematiek waarover ze wereldautoriteit is. Vervolgens gaan een aantal vooraanstaande Vlaamse deskundigen in een panelgesprek op zoek naar verklaringen en naar oplossingen.Nemen deel aan dit gesprek van ongeveer een uur: Hein Heidbuchel (diensthoofd cardiologie UZA), Jan Stroobants (urgentiearts, voorzitter BeCEP), Tom Teulingkx (sportarts, voorzitter SKA), Wouter Van Den Bogaert (forensisch patholoog KU Leuven) en Jan Vercammen (cardioloog en volksvertegenwoordiger).Er volgen dan drie korte workshops:De deelnemers aan het symposium moeten een keuze maken tussen de twee eerste workshops. Maar de laatste workshop sluit hierop aan, zodat iedereen deze kan bijwonen.Ter afronding van het symposium zal een panel met de voorzitters van de workshops, geleid door Tom Teulingkx en moderator Marc Geenen, de conlusies verwoorden: wat staat iedereen nog te doen?Het symposium begint rond 12.30 u. (registratie, broodjeslunch) en eindigt rond 17 u. - op vrijdag 7 juni, zoals gezegd.Plaats van gebeuren is het KAVA Congress Center Antwerpen (Lange Leemstraat 187 - maar de toegang tot de parking bevindt zich in de Conscienscestraat 41, Antwerpen). Accreditatie is aangevraagd - u moet zich in ieder geval inschrijven hier.