...

Het opzet van deze apotheekgids is huisartsen een duidelijker beeld te verschaffen over de werking van apotheken en de ondersteuning die ze patiënten en het publiek bieden. De gids legt huisartsen uit wat een apotheek doet en hoe ze functioneert.Beide verenigingen, de British Medical Association's General Practioners Committee (BMA GPC) en de Pharmaceutical Services Negotiating Committee (PSNC) gaan ervan uit dat de werkrelaties tussen beide beroepsgroepen gebaat zijn bij (meer) wederzijds begrip. Dat komt uiteindelijk de zorg voor de patiënten ten goede. De PSNC adviseert apothekers en apothekersverenigingen aan om de gids te promoten bij de huisartsen.Het omgekeerde bestaat in Groot-Brittannië trouwens ook: een gids voor apothekers en hun teams waarin het werk van een huisartsenpraktijk beschreven wordt.Bron: Apothekersblad nr. 7-8, juli-augustus 2019