...

De verdeling van de tabletten gebeurt massaal. Een eerste lot van 1,7 miljoen doosjes jodiumtabletten bevindt zich inmiddels in de apotheken in de buurt van nucleaire sites, zodat de distributie vlot zou moeten verlopen. Door de schildklier tijdig met gewoon jodium te verzadigen, kan bij besmettingsrisico geen radioactief jodium in het lichaam worden opgeslagen.VoorlichtingscampagneMet de verspreiding van de tabletten gaat een voorlichtingscampagne gepaard die duurt tot half april. Belgen in de buurt van een mogelijke risicozone bij een kernramp krijgen extra informatie. Het gaat om de inwoners van Doel, Tihange, Mol-Dessel, Fleurus, Borssele en Chooz. Er wordt hen uitgelegd hoe ze gratis aan hun voorraad jodiumtabletten kunnen raken en waarvoor die dient, legde Annemie Turtelboom (Binnenlandse Zaken) eerder al uit.Noodplan Voor de campagne gaf het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten zijn toestemming. De verdeling past in het nucleair en radiologisch noodplan voor ons land. Dat plan bevat een risicozone van 10 tot 20km rond een kerncentrale, te weinig volgens critici. Maar Carina De Beule (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, Fanc) zegt dat deze risicozone steeds aanpasbaar is naargelang de aard en de omvang van de ramp.