...

In zijn meest recente nummer publiceerde NEJM Catalyst, het resultaat van samenwerking tussen ziekenhuismanagers, diensthoofden en artsen over innovatie in de gezondheidszorg, de resultaten van een bevraging over de effectiviteit van gezondheidsdata. Daarvoor bevroeg het tijdschrift meer dan 600 van haar leden. "En daaruit blijkt dat de teneur verandert van een van teleurstelling over de onvervulde beloften van big data, naar een meer realistische kijk op wat gesofisticeerde analyses kunnen betekenen voor onze gezondheidszorg", zegt dr. Amy Compton Philips (hoofadviseur NEJM Catalyst).Vandaag maken klinische data (95%), kostendata (56%) en verzekeringsdata (56%) de top drie uit van meest nuttige informatiebronnen. Binnen vijf jaar zal het nut van verzekeringsdata volgens de respondenten echter afnemen, en zal het belang van patiënt gegenereerde data en genomische data fors toenemen (allebei tot 40%).HinderpalenMinder dan 20% van de ondervraagden vindt dat zijn of haar organisatie bijzonder of zeer effectief omgaat met data nuttig voor patiëntenzorg. De meeste antwoorden schommelen ergens tussen effectief (36%) en niet echt effectief (32%).Verder in de enquête blijken een gebrek aan interoperabiliteit tussen gegevenssystemen (72%), de moeilijkheid om data te verzamelen (62%) en de daaraan gebonden tijdsbesteding (60%) hinderpalen in een beter gebruik van patiëntengegevens. Eens de patiëntendata verzameld zijn, moeten ze immers in de elektronische patiëntendossiers ingebracht worden. Artsen moeten ook een mogelijkheid hebben om die gegevens achteraf te analyseren. Wat betreft het verzamelen, integreren, en delen van gegevens tussen verschillende systemen hebben IT-organisaties volgens de ondervraagden dus nog wat werk. Van zodra er een oplossing is voor al deze factoren, zullen zorgprofessionals naar alle waarschijnlijkheid ook positiever staan tegenover de effectiviteit waarmee deze data worden toegepast. Betere coördinatie van zorgWant data hebben wel degelijk hun nut, menen de gezondheidsprofessionals. Data hebben de grootste meerwaarde bij de coördinatie van zorg (81%), zoals het vroegtijdig identificeren van hoge risicopatiëntengroepen aldus een respondent. Daarnaast achten de zorgmanagers, diensthoofden en artsen gezondheidsdata uitermate nuttig bij beslissingsprocessen (79%) en voorspellende analyses, "vooral met de ouder wordende bevolking met comorbiditeit in het achterhoofd" zoals een andere respondent aangeeft.TransparantieEen positief teken voor de toekomst van big data is dat slechts 18% van de respondenten deze data voornamelijk een hype vindt. De meerderheid houdt echter nog een beetje de boot af, en schat dat de meest nuttige apps pas binnen enkele jaren op de markt zullen komen. Transparantie van gezondheidsgegevens is tot op heden een nogal beladen thema geweest in de zorgsector. Uit de enquête blijkt dat de respondenten er weinig problemen mee hebben dat patiënten toegang hebben tot hun eigen medisch dossier, en prijzen kunnen vergelijken. Ze worden echter meer beschermend wanneer het gaat over het delen van behandelresultaten, in het bijzonder de resultaten per dokter.