...

Wat vermindert voor u het meest de kwaliteit van het leven? Pijn? Angstgevoelens? Niet meer zonder hulp uzelf kunnen aankleden of wassen? Het KCE organiseert hierover een nationale enquête.Het wil een 'waardenset' ontwikkelen waarmee de perceptie van de levenskwaliteit door de Belgen kan worden uitgedrukt. Dat gebeurt niet toevallig op hetzelfde moment dat ook de Gezondheidsenquête 2018 plaatsvindt. De waardenset moet helpen bij het interpreteren van de resultaten van de Gezondheidsenquête.Het beleid krijgt daarmee een hulpmiddel in handen om uit te maken welke patiëntengroepen met problemen kampen die het zwaarst om dragen zijn, en om de prioriteit van eventuele maatregelen af te wegen.De resultaten van dit onderzoek moeten ook een Belgische invulling geven aan QALY's: quality adjusted life years. De werkzaamheid van een behandeling hangt niet alleen af van het aantal gewonnen levensjaren maar ook van de kwaliteit van die levensjaren.De verhouding tussen de kost van een behandeling en de werkzaamheid ervan is een doorslaggevend element bij de beslissing om die behandeling al dan niet terug te betalen.Maar tot nu toe waren er geen 'Belgische' waardensets om de QALY's te bepalen - alleen waardensets gebaseerd op de percepties door de bevolking in het buitenland, of die in één deelstaat: Vlaanderen. De enquête zal voor het KCE worden uitgevoerd door het onderzoeksbureau Profacts. In de komende zes maanden contacteert die bureau personen uit een willekeurige selectie van 10.000 namen uit het Rijksregister. Het streefdoel is om tot 1.000 geldige interviews te komen - daarna contacteert men geen nieuwe mensen meer.