...

Om dit te realiseren maakten ze gebruik van de somatische celkerntransplantatie (SNCT), dezelfde techniek waarmee het schaap Dolly in 1996 kon worden gekloond, maar waaraan ze 'technische verbeteringen' aanbrachten. Het team van dr. Dieter Egli transplanteerde celkernen van huidcellen van een volwassen vrouw met type 1-diabetes in menselijke eicellen om een lijn van humane embryonale stamcellen eigen aan de patiënte te creëren. Deze pluripotente cellen werden vervolgens geprogrammeerd om insulineproducerende bètacellen voort te brengen. Een tekort aan insuline leidt tot type 1-diabetes. De hoop bestaat dat dit werk, waarmee in 2006 werd gestart, zal uitmonden in een autologe celtherapie. De techniek zou van nut kunnen zijn voor alle patiënten met defecte cellen, zoals mensen met alzheimer, parkinson, multipele sclerose,... In het geval van type 1-diabetes zal het echter niet volstaan stamcellen te laten uitgroeien tot autologe bètacellen omdat het immuunsysteem van het lichaam de eigen bètacellen aanvalt. Het zal er vervolgens op aankomen de 'nieuwe' cellen te beschermen. (referentie: Nature, 28 april 2014, doi:10.1038/nature13287)