Woensdag was D-day. En daar zijn redenen voor. De horeca terug volledig open, en ook de cultuursector mag zijn activiteiten hernemen, als een van de laatsten. Ondertussen zijn er een aantal virusvarianten waartegen de bestaande vaccins nog geen betrouwbare bescherming bieden.

De grote vakantie komt eraan. Een aantal mensen zal vertrekken. Anderen zullen thuis blijven. Mensen uit andere landen zullen naar hier trekken, met alle mogelijke consequenties vandien. De jeugd is nu nog grotendeels niet gevaccineerd, dit zal in de grote vakantie zijn beslag moeten krijgen.

Een gevaarlijke explosieve cocktail, als je het mij vraagt. Cultuursector open, betekent terug volle zalen dicht opeengepakte mensen. Horeca volledig open, houdt in dat er nu ook binnen grote aantallen mensen op kleine oppervlakte zullen samentroepen.

Je kan wel stellen dat reeds veel mensen een prik gehad hebben, toch blijft er een zeker risico op overdracht, of op ziek worden door COVID-19. Ook de ziekenhuiscijfers ogen gunstig, en blijven in dalende lijn gaan. Hoopgevend, zeker en vast. Dat er een link bestaat met de graad van vaccinatie, daar hoef je zelfs geen wetenschapper voor te zijn.

Euforie is echter misplaatst. We weten waarvan we komen. We hebben zwarte sneeuw gezien, en meer dan dat. Covid heeft een grote tol geëist. Dit zal nog heel lang nazinderen.

Euforie is misplaatst. We weten waarvan we komen

Plaatsen we alles een beetje in perspectief, dan kunnen we niet anders dan vast te stellen dat het aantal doden in absolute termen nog behoorlijk meevalt, toch zeker als je de geschiedenis erop napluist. Pandemieën door de eeuwen heen hebben veel meer mensenlevens gekost dan COVID-19. Dat wordt al eens gauw vergeten te midden van deze crisis.

Het betekent echter niet dat we corona moeten relativeren, of als een 'crisetje' moeten wegzetten. We hebben gezien hoe virusontkenners of complotdenkers te werk zijn gegaan om de publieke opinie te bespelen. Via sociale media zoals Facebook hebben ze een ideaal medium gehad om de bevolking te bestoken met hun meestal baarlijke nonsens. Het maakte het voor de wetenschappers alleen maar moeilijker om op een geloofwaardige manier te berichten over het virus.

Kijk maar eens hoe het Van Ranst actueel vergaat. Het is al zover gekomen dat je, simpelweg omdat je visie niet strookt met sommige andere meningen, met de dood wordt bedreigd.

Conflicten of meningsverschillen dienen met woorden beslecht. Praten, communiceren, luisteren naar elkaars opvattingen en ideeën, daar begint het allemaal mee. In een beschaafd land is de taal het medium bij uitstek om verschil van opvatting te begrijpen. Het juist hanteren van taal is essentieel om te vermijden dat misverstanden of verkeerde percepties de bovenhand halen.

Is het werkelijk zo dat onze vrijheid werd ingeperkt? De vrijheid om te gaan en staan waar we willen, om te doen en laten wat we willen?

Het beknotten van onze vrijheid, nog zo'n heikel thema dat tijdens de corona pandemie meermaals tot verhitte discussies heeft geleid, verdient ook onze volle aandacht. Is het werkelijk zo dat onze vrijheid werd ingeperkt? De vrijheid om te gaan en staan waar we willen, om te doen en laten wat we willen?

Immanuel Kant heeft daar interessante dingen over gezegd. Intuïtief denken velen dat wetten, of opgelegde overheidsmaatregelen, in tegenspraak zijn met het concept vrijheid zoals dat gemeengoed wordt geïnterpreteerd. We willen het liefst van al geen snelheidsbeperkingen op de wegen, we willen liever 150 per uur kunnen rijden dan 120. In het verlengde daarvan, we willen het liefst geen avondklok, geen beperking van bezoekrecht, geen verbod op reizen, enz.

Kant noemt dat een slaafse houding, en eerder een uiting van onvrijheid. Door hiertegen in te gaan, na te denken over die zogenaamde vrijheid, er vragen over te stellen, kom je tot een kritische houding.

Op die wijze verwerf je een zekere vorm van autonomie. Je bent in staat in te zien dat sommige verlangens niet wenselijk zijn, en andere wel.

Woensdag was D-day. En daar zijn redenen voor. De horeca terug volledig open, en ook de cultuursector mag zijn activiteiten hernemen, als een van de laatsten. Ondertussen zijn er een aantal virusvarianten waartegen de bestaande vaccins nog geen betrouwbare bescherming bieden.De grote vakantie komt eraan. Een aantal mensen zal vertrekken. Anderen zullen thuis blijven. Mensen uit andere landen zullen naar hier trekken, met alle mogelijke consequenties vandien. De jeugd is nu nog grotendeels niet gevaccineerd, dit zal in de grote vakantie zijn beslag moeten krijgen. Een gevaarlijke explosieve cocktail, als je het mij vraagt. Cultuursector open, betekent terug volle zalen dicht opeengepakte mensen. Horeca volledig open, houdt in dat er nu ook binnen grote aantallen mensen op kleine oppervlakte zullen samentroepen.Je kan wel stellen dat reeds veel mensen een prik gehad hebben, toch blijft er een zeker risico op overdracht, of op ziek worden door COVID-19. Ook de ziekenhuiscijfers ogen gunstig, en blijven in dalende lijn gaan. Hoopgevend, zeker en vast. Dat er een link bestaat met de graad van vaccinatie, daar hoef je zelfs geen wetenschapper voor te zijn.Euforie is echter misplaatst. We weten waarvan we komen. We hebben zwarte sneeuw gezien, en meer dan dat. Covid heeft een grote tol geëist. Dit zal nog heel lang nazinderen.Plaatsen we alles een beetje in perspectief, dan kunnen we niet anders dan vast te stellen dat het aantal doden in absolute termen nog behoorlijk meevalt, toch zeker als je de geschiedenis erop napluist. Pandemieën door de eeuwen heen hebben veel meer mensenlevens gekost dan COVID-19. Dat wordt al eens gauw vergeten te midden van deze crisis. Het betekent echter niet dat we corona moeten relativeren, of als een 'crisetje' moeten wegzetten. We hebben gezien hoe virusontkenners of complotdenkers te werk zijn gegaan om de publieke opinie te bespelen. Via sociale media zoals Facebook hebben ze een ideaal medium gehad om de bevolking te bestoken met hun meestal baarlijke nonsens. Het maakte het voor de wetenschappers alleen maar moeilijker om op een geloofwaardige manier te berichten over het virus. Kijk maar eens hoe het Van Ranst actueel vergaat. Het is al zover gekomen dat je, simpelweg omdat je visie niet strookt met sommige andere meningen, met de dood wordt bedreigd.Conflicten of meningsverschillen dienen met woorden beslecht. Praten, communiceren, luisteren naar elkaars opvattingen en ideeën, daar begint het allemaal mee. In een beschaafd land is de taal het medium bij uitstek om verschil van opvatting te begrijpen. Het juist hanteren van taal is essentieel om te vermijden dat misverstanden of verkeerde percepties de bovenhand halen. Het beknotten van onze vrijheid, nog zo'n heikel thema dat tijdens de corona pandemie meermaals tot verhitte discussies heeft geleid, verdient ook onze volle aandacht. Is het werkelijk zo dat onze vrijheid werd ingeperkt? De vrijheid om te gaan en staan waar we willen, om te doen en laten wat we willen?Immanuel Kant heeft daar interessante dingen over gezegd. Intuïtief denken velen dat wetten, of opgelegde overheidsmaatregelen, in tegenspraak zijn met het concept vrijheid zoals dat gemeengoed wordt geïnterpreteerd. We willen het liefst van al geen snelheidsbeperkingen op de wegen, we willen liever 150 per uur kunnen rijden dan 120. In het verlengde daarvan, we willen het liefst geen avondklok, geen beperking van bezoekrecht, geen verbod op reizen, enz.Kant noemt dat een slaafse houding, en eerder een uiting van onvrijheid. Door hiertegen in te gaan, na te denken over die zogenaamde vrijheid, er vragen over te stellen, kom je tot een kritische houding.Op die wijze verwerf je een zekere vorm van autonomie. Je bent in staat in te zien dat sommige verlangens niet wenselijk zijn, en andere wel.