...

Dan zal zij, de resultaten van deze behandeling ziende, wellicht beseffen hoe 'onwetenschappelijk' het is iets als 'onwetenschappelijk' te beschouwen, omdat de gangbare wetenschappelijke dogma's niet in staat zijn bepaalde fenomenen te verklaren!