...

Het wetsvoorstel is van Groen-Kamerlid Anne Dedry en heeft twee oogmerken: een volwaardig sociaal statuut voor alle artsen in opleiding, en de oprichting van een vzw die min of meer als werkgever optreedt voor de aso's - zoals de vzw SUI dat vandaag al doet voor de huisartsen. Het voorstel verwijst uitgebreid naar de enquête die de Vereniging van Artsen-Specialisten in Opleiding (VASO) een tweetal jaren geleden uitvoerde. VASO werd tijdens de hoorzitting vertegenwoordigd door Benjamin Denoiseux - voor het Vlaams Geneeskundig Studentenoverleg voerde Jonas Brouwers het woord.Voor de hand liggende eisenDokter Denoiseux wees erop dat artsen in opleiding een volwaardige bijdrage leveren tot de arbeidsmarkt, aso's helpen om ziekenhuisdiensten draaiende te houden, haio's leveren essentieel werk voor de huisartsenpraktijken. Een volwaardig sociaal statuut met pensioenopbouw, ouderschapsverlof, het meetellen van het aantal werkjaren,... is dan toch niet te veel gevraagd. Uit de VASO-enquête blijkt dat de aso's vooral het laatste een prioriteit vinden - voor de pensioenleeftijd, voor toegang tot een werkloosheidsuitkering,... "Wilt u dat straks een arts van 77 jaar u moet helpen?", vroeg Denoiseux.Het overgrote deel van de aso's wil graag dat de rol van opleider (stagemeester) en die van werkgever gescheiden blijven. Bij discussies over werktijden, arbeidsomstandigheden, enzovoort kom je dan niet terecht bij de persoon die moet oordelen over de kwaliteit van je prestaties als arts. De voorkeur van de meeste aso's gaat verder uit naar een oplossing zoals voor de haio's: de rol van werkgever ligt bij een centrale vzw die waakt over de kwaliteit van de opleiding en correcte (uniforme) werkomstandigheden. Deze rol kan eventueel ook een overheidsinstantie waarnemen.Volgens de VASO-enquête zijn conflicten tussen aso en stagemeester ook niet zo zeldzaam - bij klachten weet de aso nu vaak niet tot wie hij zich kan wenden. De wettelijke arbeidstijden worden lang niet altijd gerespecteerd. De opting-out (de toestemming om tot 60 uren te werken) wordt niet zelden gewoon als regel genomen - als het aantal arbeidsuren niet klopt, past de administratie er al te vaak wel een mouw aan.Naar vollediger statuutProfessor Jan De Maeseneer rekende de Kamercommissie voor wat de uitbreiding van het sui generis-statuut (kindergeld, uitkeringen bij ziekte) naar een volledig sociaal statuut voor de haio's zou kosten. Hij komt uit op 11 miljoen euro per jaar. De aso's hetzelfde statuut verzekeren als de haio's nu zou de overheid 58 miljoen kosten. En een volledig sociaal statuut voor de aso's zou 86 miljoen kosten. Maar, zo onderstreept de Gentse hoogleraar, een groot deel daarvan bestaat uit sociale bijdragen en stroomt terug naar de overheid."Op het einde van de opleiding krijg je iemand die met tevredenheid terugblikt omdat hij fair is behandeld. Niet iemand die denkt: 'En nu ben ik aan zet'", besloot De Maeseneer.Dokter Denoiseux noteerde voorstellen om de gepresteerde jaren te laten meetellen en om een tweede pijler voor het pensioen op te zetten. Die twee dingen zouden al een eerste stap in de goede richting zijn, concludeerde hij.Wouter Colson